Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Inzien mailbox werknemer

Onderzoek naar emailverkeer werknemers.

Wanneer u het vermoeden heeft dat een werknemer frauduleuze handelingen pleegt zoals diefstal en verduistering is het onderzoeken van de zakelijke-emailbox een van de onderzoeksmogelijkheden.
Dergelijk onderzoek is in het kader van de privacywetgeving echter aan strenge voorwaarden gebonden. Het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens (EVRM) stelt, onder andere, dat eenieder recht heeft op respect voor zijn correspondentie. Online correspondentie (zoals email) wordt hierbij gelijk gesteld aan fysieke correspondentie zoals briefpost.

Om tot onderzoek in een emailbox over te gaan stelt de wetgever de volgende voorwaarden:

  • Voor de werknemer is het kenbaar, of had het kenbaar moeten zijn, dat zijn of haar emailcorrespondentie kan worden gecontroleerd;
  • De inzage vindt plaats in het kader van een gerechtvaardigd doel;
  • De inzage staat in verhouding tot dit doel.

Kortom het is niet zonder meer toegestaan een onderzoek in te stellen naar het email verkeer van een medewerker!

Voor meer informatie over onderzoeksmogelijkheden, neem contact met ons op.