Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Informatie uit screening bruikbaar voor HRM & Compliance

Voor diverse opdrachtgevers zoals: financiële instellingen, uitvoerders van pensioenfondsen, woningbouwcorporaties, recruitment bureaus, farmaceutische bedrijven, jeugdzorg instellingen en industriële ondernemingen, verrichten wij pre employment screeningen. Daarbij gaat het voornamelijk om: toezichthouders, bestuurders en medewerkers met een vertrouwensfuncties.

Uitgangspunten bij de door ons uitgevoerde screeningen zijn:

  1. Risicomanagement
  2. Imago
  3. Compliance

Het door ons gebruikte instrumentarium bij het uitvoeren van de pre employment screening biedt de mogelijkheid om de verkregen data uit antwoorden op online gestelde vragen te verzamelen en te analyseren.

Uit analyse van deze anonieme data blijkt dat van de gescreende kandidaten zegt:

  1. 26% de bijbaan vanuit hun studie periode niet te vermelden.
  2. 20% dat zij niet alle op hun CV vermelde opleidingen hebben afgerond.
  3. 14% er een nevenfunctie op na te houden, waarvan 40% zegt er nog een eigen onderneming op na te houden en 60% heeft een bijbaan.
  4. 30% schulden te hebben in de vorm van hypotheek (50%), studieschuld (40%) en continue krediet (10%).
  5. 46% integriteit te omschrijven als: eerlijk en/of betrouwbaar. De resterende 54% beschrijft integriteit met steekwoorden zoals: zorgvuldig, verantwoord, loyaal, transparant en waarheid.
  6. 30% wel eens op de werkvloer met niet-integer gedrag geconfronteerd te zijn en dit dan te melden bij de leidinggevende (40%), het te melden bij de leidinggevende en het tevens te bespreken met betrokkene (40%) en het alleen te bespreken met de betrokkene (20%).

Geconcludeerd kan worden dat de gegeven antwoorden voldoende aanleiding zijn tot het houden van een integriteitsinterview met de kandidaat. Zodoende wordt een betrouwbaar en volledig beeld verkregen over de kandidaat op grond waarvan de werkgever een goed gefundeerd besluit kan nemen omtrent het wel of niet in dienst nemen van de persoon.

In onze praktijk constateren wij dat werkgevers in sommige situaties hun instromende medewerkers pas laten screenen op het moment dat zij al werkzaam zijn binnen de organisatie. Hier naar gevraagd is een veel gehoorde reactie: ‘maar ik kan de persoon dan toch nog binnen de proeftijd ontslaan’. Op zich is dit juist, zij het dat daarmee dan voorbij wordt gegaan aan het risico dat niet gescreende medewerkers toegang hebben tot allerlei (vertrouwelijke) informatie en systemen. Naar onze mening wordt met deze handelswijze de uitgangspunten van goed risicomanagement en compliance met voeten getreden.

Screening op maat

Omdat geen organisatie gelijk is wat betreft cultuur en organisatie gebonden risico’s bieden wij opdrachtgevers de mogelijkheid om de screening af te stemmen op de specifieke eisen die de organisatie hier aan stelt.

Wilt u meer weten

Als u meer wilt weten over onze screeningmethodiek en mogelijkheden, neem dan contact met ons op.