Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Helpt uw crisisplan u wel bij een crisis?

Zowel tijdens crisissituatie als bij het toetsen van crisis- / noodplannen als bij crisissimulaties komen we dikke boekwerken tegen, veelal met verouderde gegevens en bovendien lastig te gebruiken in de praktijk. Uit gesprekken met opdrachtgevers kwam naar voren dat het beheer van een crisisplan alsmede het tijdens een crisis direct kunnen raadplegen van de juiste informatie een hardnekkig knelpunt is. Benoemd knelpunt vormde voor ons de aanleiding tot het ontwikkelen van een verbeterde methodiek als het gaat om het inrichten van een crisisplan. Deze methodiek betekent dat we nu spreken over een Modulair Crisisplan. Inmiddels wordt deze methodiek nu toegepast tot grote tevredenheid van opdrachtgevers in de voedingsindustrie, onderwijsinstellingen en de zorg.

Modulair Crisisplan

Kenmerken en voordelen van het Modulaire Crisisplan zijn:

  • Overzichtelijk, vlot te raadplegen – interactief!
  • Een duidelijk escalatieprotocol voor iedereen in de organisatie;
  • Vuistregels in het basisprotocol voor het crisisteam, sterk ondersteunend;
  • Maatwerk gericht op uw eigen specifieke risicothema’s;
  • Goed te beheren: Modulair groeidocument – “Lego-systematiek”
  • Het plan kan via de bedrijfsserver geraadpleegd worden (geen papier meer) waarbij interne verantwoordelijken hun specifieke deel (module) kunnen beheren.
  • De informatie kan op een tablet en/of smartphone worden geplaatst,
  • zodat bij totale uitval van energie en/of systemen nog over de informatie beschikt kan worden.
  • U kunt veel zelf doen onder de regie van International Security Partners.
  • Aanpassingen eenvoudig na simulatie en praktijk.

Wilt u meer informatie over het Modulaire Crisisplan? Neem dan contact met ons op.