Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Google formulier voor het verwijderen van zoekresultaten

Sinds kort heeft Google een formulier online staan waarmee mensen een verzoek kunnen indienen om zoekresultaten over hun persoon te laten verwijderen. Dit formulier is een reactie op een uitspraak van het Europese hof van Justitie. Deze oordeelde namelijk dat mensen het recht hebben om vergeten te worden. Mensen moeten in staat zijn om niet relevante, foutieve of verouderde informatie te laten verwijderen.

Hoe het in zijn werk gaat

Wanneer u van mening bent dat Google zoekresultaten weergeeft die niet relevante, foutieve of verouderde informatie over u als persoon bevatten, dan kunt u bij Google een verzoek doen tot verwijdering van uw gegevens. Google heeft hiervoor een formulier ontwikkeld, wat u ingevuld en vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs kunt insturen.

Na bestudering van het formulier vragen wij ons af in hoeverre dit in de praktijk daadwerkelijk tot verwijdering van naar personen herleidbare informatie zal leiden. Punt is namelijk dat u per URL (link) gemotiveerd moet aangeven dat u deze verwijderd wilt hebben en waarom. Vervolgens is het ter beoordeling aan Google of uw verzoek wordt ingewilligd.

Indien Google overgaat tot het verwijderen van de URL (link) geldt dat deze info uitsluitend wordt verwijderd van de site van Google Europa. Let op: het brondocument kan Google niet verwijderen. Daarvoor moet u bij de desbetreffende website zijn.

Familie Security Office                             

Indien gewenst kan ons Familie Security Office namens u de procedure voor het verwijderen van uw persoonlijke gegevens uitvoeren. En zo nodig contact opnemen met de beheerder van de site waarop het brondocument gepubliceerd staat. Zodoende bent u ervan verzekerd dat u niets over het hoofd ziet.