Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Goed werkgeverschap, zorgplicht zakelijke reizigers en expats.

Reizen en/of werken in het buitenland is niet altijd zonder risico. Het meest recente voorbeeld daarvan is de vorige week vrijgekomen Anja de Beer. Zij werd eerder dit jaar ontvoerd toen ze voor haar werk in Afghanistan actief was.

We weten dat de impact van een incident in het buitenland voor het slachtoffer, diens familie en collegae groot is. Uit gesprekken met werkgevers blijkt dat zij niet altijd goed weten hoe en wat ze moeten regelen voor hun expats en/of internationaal reizende werknemers.

Wettelijke plicht

Op grond van de artikel 7:658 en 7:611 van het Burgerlijk Wetboek hebben werkgevers de zorgplicht  om de veiligheid van de zakelijke reizigers en expats te waarborgen. Op grond van artikel 7:611 dat buiten de EU werkzame werknemers verzekerd moeten zijn tegen alle realistische ongevallen.

Met alleen het sluiten van een verzekering bent u er niet, nog even los van de vraag wat te verstaan onder ‘alle realistische ongevallen’.

Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om te weten met wat voor veiligheidsrisico’s rekening gehouden moet worden in het gebied waar de expat woont of de zakenreis naar toe gaat.

Behalve het verzekeren van risico’s is het belangrijk om medewerkers voor hun vertrek naar het buitenland bewust te maken van mogelijke risico’s, wat zij zelf kunnen doen om die risico’s te verminderen en hoe te handelen in geval van een incident.

We solve
Wij kunnen u hierover adviseren en ondersteunen. Hiervoor hebben wij op basis van onze praktijk ervaring de onderstaande producten en diensten ontwikkeld waarvan het nut zich in de praktijk inmiddels ruimschoots heeft bewezen.

  • Landenrapportages: het vooraf laten onderzoeken wat de veiligheidsrisico’s van een bepaald land of regio zijn en welke voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden.
  • Travel Security Training: medewerkers worden door deze training bewust van de veiligheidsrisico’s en leren hoe er mee om te gaan.
  • Do’s and Don’ts: praktisch tips, afgestemd op de te bezoeken locatie die geraadpleegd kan worden in bepaalde (risicovolle) situaties.
  • Responsservice: een 24/7 responsservice zodat uw medewerker, in geval van een incident direct contact kan opnemen met een ervaren consultant die directe hulp en/of ondersteuning kan bieden.
  • Crisismanagement: voor het geval dat het mis gaat, is het handig als u een crisismanagementplan heeft zodat u weet hoe te handelen.

Bel ons voor een vrijblijvend gesprek.