Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Fraudepreventie

In onze fraude onderzoekpraktijk zien we dat binnen organisaties het nog geen vanzelfsprekendheid is om na te denken over hoe de fraude risico’s voorkomen, beperkt en beheerst kunnen worden.

Uit wetenschappelijk onderzoek is naar voren gekomen dat er drie factoren het risico op fraude bepalen. Deze factoren, bij elkaar noemen we de fraudedriehoek.

Deze factoren zijn:

  1. Gelegenheid (Zijn de processen zodanig ingericht dat het eenvoudig is om fraude te plegen of juist erg lastig)
  2. Rationalisatie (“Wanneer mijn leidinggevende het doet, dan kan ik het toch ook doen”)
  3. Druk (De slechte financiële situatie van een medewerker kan leiden tot fraudegedrag)

Met name als het gaat om de factor ‘gelegenheid’ blijkt het in de praktijk lastig te zijn om bedrijfsprocessen zodanig in te richten dat daarmee:

  1. De kans op fraude wordt verkleind;
  2. Ingeval van fraude de processen ondersteuning bieden bij het forensisch onderzoek.

Het beperken van frauderisico’s vereist kennis van fraude- en onderzoekmethodieken, waarmee wij dagelijks werken.

Indien u wilt weten of uw organisatie fraudebestendig is danwel of u in control bent als het gaat om frauderisico’s adviseren wij u een audit fraudebeheersing. Deze audit geeft inzicht over potentiele frauderisico’s en verbetermaatregelen om deze risico’s te beperken.

Wilt u hierover meer informatie, klik dan hier.