Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Fraudepreventie en -bestrijding helpen uw winst te vergroten……

Fraudepreventie en -bestrijding helpen uw winst te vergroten……

Veel ondernemingen hebben het (financieel) moeilijk. Het is letterlijk “alle hens aan dek” om te overleven en winst te maken. Dit verandert waarschijnlijk ook niet op korte termijn als we de statistieken van het CBS en het Centraal Plan Bureau mogen geloven.

Daarom kijkt u scherp naar uw kosten. Diverse onderzoeken wijzen uit dat er veel geld bij ondernemingen wegvloeit ten gevolge van fraude. U bent dagelijks bezig om uw onderneming zo efficiënt mogelijk te sturen. Hierbij kijkt u ook scherp naar welke kosten u kunt schrappen.
Heeft u er wel eens aan gedacht dat uw dervingcijfer te maken kan hebben met fraude. Fraude is immers een verborgen post. Stelt u bij vermoedens een onderzoek hiernaar in of weerhoudt het maken van onderzoekskosten u hiervan?
Dit is niet nodig want: fraudepreventie en -bestrijding levert geld op!

Wanneer namelijk aangetoond kan worden dat er fraude is of wordt gepleegd, kunnen de schade en de onderzoekskosten (!) op de dader(s) verhaald worden. Schrap de kostenpost fraude en stel bij vermoeden zo snel mogelijk een onderzoek in.