Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Fraude preventietip: ‘misbruik bedrijfsmiddelen’

Als ondernemer stelt u verschillende bedrijfsmiddelen beschikbaar aan uw medewerkers. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan tankpassen, mobiele telefoons, laptops etc.
Jammer genoeg zijn er toch altijd weer mensen die misbruik maken van uw vertrouwen door deze middelen te gebruiken voor privédoeleinden. Dit werd maar weer eens duidelijk in een recent door ons uitgevoerd onderzoek.

Tips:

Onderstaand geven wij u enkele handreikingen om misbruik van bedrijfsmiddelen te voorkomen.

1. Stel regels en procedures op over wat wel en niet mag, omdat:

  • U hierdoor de regie houdt over het gebruik van de bedrijfsmiddelen.
  • U hiermee duidelijkheid geeft.
  • U bij vermoeden of constatering van misbruik een grond heeft om op te treden.
  • U zodoende voldoet aan de juridische basis principes als het gaat om het opleggen van sancties.

2. De inhoud van dergelijke regels en procedures dienen minimaal het volgende te bevatten:

  • Een omschrijving van de bedrijfsmiddelen en het doel waarvoor ze gebruikt mogen worden.
  • Welke functionarissen (geen persoonlijke namen!) geautoriseerd zijn de bedrijfsmiddelen te gebruiken.
  • Op welke wijze de bedrijfsmiddelen gebruikt dienen te worden.
  • Onder welke omstandigheden de bedrijfsmiddelen gebruikt mogen worden.
  • Wat niet toegestaan is met betrekking tot het gebruik van de bedrijfsmiddelen (uitlenen, privé gebruik etc.).
  • Op welke wijze het gebruik van de bedrijfsmiddelen vastgelegd of verantwoord dient te worden.

3. Borg de regels en procedures in bijvoorbeeld een huishoudelijk reglement

Voor meer informatie, klik rechts op “bel mij terug”.