Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Directeur school ontslagen na onjuist CV

In het Noord Hollands Dagblad van 12 mei 2014 verscheen een artikel waarin gemeld werd dat een directeur van de scholengemeenschap “Scholen aan Zee” in Den Helder op staande voet was ontslagen. Als reden hiervoor werd opgegeven dat deze directeur niet beschikte over een onderwijsbevoegdheid, terwijl zij in haar CV aangegeven had hier wel over te beschikken. Na herhaaldelijk gevraagd te zijn dit aan te tonen, bleek na verloop van tijd dat zij deze onderwijsbevoegdheid niet had.
Naar aanleiding hiervan is de betreffende directeur op staande voet ontslagen.

Bij pre- employment screening richten wij ons erop om juist voor indiensttreding te checken of de gegevens die de kandidaat aanlevert correct zijn. Hierdoor helpen wij u om uw betrouwbaar imago hoog te houden, te voldoen aan wet- en regelgeving en om risico’s voor uw organisatie zo gering mogelijk te maken.

Wilt u meer weten over ons dienstenpakket met betrekking tot employmentscreening, klik dan hier.