Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Cybercrime – trends & ontwikkelingen

Afgelopen tijd hebben we in de praktijk diverse voorbeelden gezien van organisaties die geconfronteerd werden met verschillende vormen van cybercriminaliteit. Meerdere bedrijven werden geconfronteerd met oplichtingspraktijken (of pogingen daatoe), waarbij ingebroken werd op de ICT-infrastructuur van organisaties en/of haar zakenpartner(s). Hierbij werd de e-mailcommunicatie geïnfiltreerd waarbij internetcriminelen zich voordeden als, een bij het slachtoffer bekende, zakenrelatie.

Wat belangrijk is

Voor organisaties die hiermee geconfronteerd werden is het van groot belang om de toedracht van een dergelijk incident vastgesteld te krijgen. Zodoende kan worden vastgesteld of er wel of niet sprake is van interne betrokkenheid. Daarnaast komen kwestbaarheden met betrekking tot cybercrime risico’s aan het licht. Op grond van onze onderzoeken hebben we zodoende opdrachtgevers gericht kunnen adviseren om hun cybercrime risico’s te verkleinen.

Wat we in de praktijk zien

Uit de analyse van deze incidenten blijkt dat organisaties doelbewust als slachtoffer uitgekozen worden. Voorts is uit onze onderzoeken gebleken dat organisaties met name kwetsbaar zijn in het email verkeer. Cybercriminelen spelen daarbij handig in op het gedrag en de eigenschappen van mensen. De criminelen worden steeds professioneler en gewiekster in het verleiden van mensen om mails te openen en te klikken op links en/of bijlagen in het mailbericht. Daarbij zien we ook dat cybercriminelen soms weken bezig zijn met het verzamelen van hun informatie voordat ze toeslaan. Cybercriminaliteit is allang niet meer “het lachwekkende emailtje in slecht Nederlands”, maar komt voor in veel verschillende verschijningsvormen. Daarbij neemt internetcriminaliteit steeds professionelere, meer geraffineerde en complexere vormen aan. Hierdoor is het niet altijd even makkelijk om cybercriminaliteit tijdig te herkennen.

Voor meer informatie over cybercrime en cybersecurity kunt u contact met ons opnemen.