Als boegbeeld van de organisatie bent u van grote waarde en kwetsbaar

U bent openbaar bestuurder en iemand bedreigt u persoonlijk omdat degene het niet eens is met uw bestuurlijk beleid. Of als ondernemer wordt u afgeperst. Situaties waar uw gevoel van veiligheid sterk vermindert.

Hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind. Dit geldt zeker voor bestuurders, directieleden en leden van Raden van Bestuur van (succesvolle en aan de weg timmerende) organisaties. Voor de buitenwereld vormt u als, lid van de directie, vaak de verpersoonlijking van de organisatie. Als boegbeeld van de organisatie bent u dus erg waardevol, maar tegelijk ook kwetsbaar.

Neem beveiligingsmaatregelen

Kortom: voldoende redenen om serieus na te denken over de te nemen beveiligingsmaatregelen. Maatregelen die wij, als security partner, voor u kunnen treffen met het executive protection plan.

Het executive protection plan beschrijft het risicoprofiel en de veiligheidssituatie van de bestuurder(s) van een onderneming. Middels een matrix geven wij u inzicht in de te nemen maatregelen bij verschillende dreigingsniveaus.

Eenduidige aansturing voor succesvolle beveiliging

Voorwaarde voor succesvolle Executive Protection is een eenduidige centrale coördinatie en aansturing. Hierbij kan ons Family Security Office voor u een prima partner zijn. Neem contact op meer informatie of maak een afspraak.

Meer informatie?
Hans Slaman
Algemeen Directeur en DGA
We solve!
Ook beveiligingsmaatregelen voor uw directie?

Wilt u weten welke risico's uw directie loopt? En hoe wij u daarvoor kunnen beschermen? Bel of mail ons en we helpen u.

Neem contact met ons op
Contact