Technologische ontwikkelingen

De komst van het internet (bijvoorbeeld Google Earth, weblogs en social media) en de toegankelijkheid van openbare registers zoals het Kadaster en de Kamer van Koophandel, maken dat het steeds eenvoudiger wordt om mensen in hun privé-omgeving te benaderen en lastig te vallen. En het laatste waar u aan wilt denken is dat ook uw gezin daar de dupe van wordt.

U wilt zich weer veilig voelen. Op straat maar zeker ook in uw eigen huis en op uw werk. Het Family Security Office biedt u gegarandeerde zekerheid en continue aandacht voor risico’s, zoals: de veiligheid van uw gezin, de beveiliging van uw woning en/of voertuigen.

Wat biedt Family Security Office?

Met onze Family Security Office bieden we onder meer:

Risico's

Succesvolle ondernemers hebben hun status en maatschappelijke positie te danken aan hun ondernemingszin en zakelijk inzicht. Daarbij is het nemen van ingecalculeerde risico’s, voor hen een vanzelfsprekendheid. Wij noemen dit de zogenaamde “handelsrisico’s”.

De kans dat ondernemers en hun gezin slachtoffer worden van ongewenste incidenten is verre van denkbeeldig. In die situaties spreken wij van “niet-handelsrisico’s”. Voorbeelden hiervan zijn: diefstal, fraude, ontvoering, gijzeling, afpersing, corruptie etc.

De risico's en de hulp bij een incident

Het Family Security Office is gestoeld op een drietal pijlers, te weten:

  • pro-actief: het inzichtelijk maken van potentiële risico’s en aangeven hoe daar op te anticiperen;
  • reactief: in geval van een incident gegarandeerde adequate en professionele hulp bieden;
  • curatief: het onderzoeken van een incident op basis waarvan verbetermaatregelen genomen kunnen worden.

Onderdelen Family Security Office

Onderdelen van het Family Security Office zijn o.a.:

  • tweemaal per jaar een persoonlijk onderhoud om het risicoprofiel van de familie te evalueren;
  • het coördineren van uw beveiliging- / veiligheidszorg. Directe reactie bij incidenten.
  • 24-uurs bereikbaarheid & beschikbaarheid;
  • FSO-alarmcentrale;
  • een vast aanspreekpunt voor de familie
Meer informatie?
Hans Slaman
Algemeen Directeur en DGA
We solve!
Vragen over de veiligheid van u en uw gezin?

Als géén ander begrijpen wij het spanningsveld tussen de behoefte aan bewegingsvrijheid en het nemen van beveiligingsmaatregelen. Wij zijn dan ook van mening dat er pas over een goede beveiliging gesproken kan worden als het een bijdrage levert aan de kwaliteit van uw leven. Bel of mail ons gerust voor al uw vragen, we beantwoorden ze graag.

Neem vrijblijvend contact met ons op
Contact