Zijn uw medewerkers zich bewust van cybergevaren?

U denkt goed beveiligd te zijn tegen cyberaanvallen. Maar hoe zit het nu met het bewustzijn van uw medewerkers? Zijn zij zich voldoende bewust van de gevaren en hun eigen handelen? Om dit te toetsen hebben wij de Cyber Mystery Guest ontwikkeld. Met de Cyber Mystery Guest toetsen wij of uw personeel voldoende bewust is van de cyberrisico's.

Inzetten van de 'Mystery Guest'

We bieden twee mogelijkheden waarop we de Mystery Guest voor u kunnen inzetten. Dat kan afzonderlijk, maar ook gezamenlijk.

  • 1. Het verzenden van een phishing emailbericht.
  • 2. Het bewust verspreiden/achterlaten van geprepareerde memory sticks op werkplekken.

Mystery Guest door middel van phishing

Met deze methode stellen we een e-mail op, welke we naar diverse functionarissen van uw organisatie verzenden. Met deze e-mail proberen we de gebruiker naar een bepaalde website te lokken. We registreren vervolgens vanaf welk werkstation de betreffende website is bezocht. Omdat het hier om een test gaat heeft dit uiteraard geen kwalijke gevolgen voor het netwerk.

Mystery Guest met geprepareerde USB-stick

We verspreiden geprepareerde USB-sticks, waarmee we de nieuwsgierigheid van de gebruikers op de proef stellen. Deze USB-sticks komen op verschillende werkplekken te liggen.

Wanneer een gebruiker deze USB-stick in een werkstation plaatst, krijgen wij hier automatisch een bericht van binnen. Dit bericht vermeldt op welk werkstation dit is gebeurd en wanneer dit heeft plaatsgevonden. Er staat verder geen bijzondere informatie op de USB-stick.

Verhoging bewustzijn en alertheid

Middels de Cyber Mystery Guest zijn uw medewerkers zich (nog) meer bewust van cyberrisico's, en hoe eenvoudig het vaak is om 'erin te trappen'. Het verhoogt het bewustzijn en meteen ook de alertheid. Ook een Mystery Guest inschakelen? Neem gerust eens contact met ons op voor al uw mogelijkheden.

Meer informatie?
Dirk van der Woude
Relatiebeheerder en Partner
We solve!
Ook uw eigen Mystery Guest acties opzetten?

Wanneer u meer informatie wenst over deze Cyber Mystery Guest actie, dan kunt u contact opnemen met ons via 0320-284141 of via het contactformulier.

Neem contact met ons op
Contact