Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Commissie Samson: Screenen niet zinvol…?

Afgelopen maandag werd het rapport ‘omringd door zorg, toch niet veilig’ gepresenteerd door de commissie Samson. Dit rapport gaat over seksueel misbruik van kwetsbare kinderen in de jeugdzorg.

Onze interesse in dit rapport gaat uit naar de conclusies over screenings. Wij zijn namelijk van mening dat door beter te screenen het risico enorm verkleind kan worden, dat mensen met verkeerde bedoelingen aangesteld worden.

Paarse neus of blauwe oorlel

‘’Er wordt veel geroepen: ’mensen in de jeugdzorg moeten beter gescreend worden’. Dus wij hebben gekeken waarop er gescreend moet worden. Dus wij hebben aantal veroordeelde daders onderzocht. Gekeken of we daar nou iets aan gemeenschappelijke kenmerken of achtergrond te vinden is, afwijkend van de andere groepsleider/werkers in de jeugdzorg. Conclusie daaruit is dat dat niet het geval is. … Ze hebben geen paarse neus of blauwe oorlel.’’

Dat waren de woorden van Rieke Samson tijdens de presentatie. Deze woorden komen in vergelijkbare vorm terug in het rapport en de conclusies. Is dit nu een reden om af te zien van het screenen ?

Natuurlijk is het onmogelijk om misbruik te voorkomen, maar als organisatie mag je er wel alles aan doen om het risico zo klein mogelijk te maken. Een Verklaring Omtrent Gedrag is dan maar een heel beperkt middel. Onderzoek heeft immers bewezen dat daders vaak een schoon verleden hebben. Wat kun je dan beter doen om die paarse neus of blauwe oorlel wel te herkennen?

Screening

Wij zijn van mening dat een goede screening wel degelijk een toegevoegde waarde heeft. Dit weten we uit eigen ervaring, ook in de (jeugd)zorg! Door tijdens interviews met de kandidaten en/of referenten de juiste vragen te stellen, gecombineerd met een goede deskresearch wordt een goed beeld van de kandidaat verkregen. Dat is dus duidelijk meer dan alleen een Verklaring Omtrent Gedrag.

Voor meer informatie over de mogelijkheden omtrent screenings binnen uw organisatie kunt u contact met ons opnemen.

Zie ook de case: Waarom screenen toch zinvol blijkt te zijn.