Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Themadag Crisismanagement

Deze themadag verschaft u inzicht in de verschillende crisissituaties, waarmee u binnen uw organisatie te maken kunt krijgen en hoe deze te managen. Tijdens deze dag zullen uiteenlopende situaties in verschillende sectoren, met accenten op de financiële- en zorgsector worden behandeld.

Het ochtenddeel bestaat uit interactieve presentaties over crisismanagement en crisiscommunicatie. het middagdeel is sterk praktisch van opzet waarbij wordt ingezoomd op het nut van scenariodenken en hoe te komen van chaos naar structuur.

In de context van deze themadag wordt een crisis gezien als een ingrijpende gebeurtenis of omstandigheid, die tot grote (reputatie)schade kan leiden aan personen en/of de betreffende organisatie . Compliance gerelateerde crises zijn bijvoorbeeld ernstige overtredingen van de (toezicht) wetgeving, betrokkenheid bij witwassen en terrorismefinanciering, interne fraude en corruptie, massaclaims, grove schending van interne protocollen, overtreden van mededingingswetgeving en het lekken van vertrouwelijke gegevens van cliënten. In een crisissituatie kan sprake zijn van een (ernstige) bedreiging van de bedrijfsvoering, die de continuïteit van de organisatie in gevaar kan brengen. Bovendien kan een crisis leiden tot imagoschade voor personen, de onderneming en/of de gehele sector.