Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

10 valkuilen bij crisismanagement

Het goed ten einde brengen van een crisis kan uw organisatie kansen bieden. Zo kan het een positieve bijdrage leveren aan het imago van uw organisatie doordat zij zien hoe u de crisis heeft afgehandeld, hierdoor groeit het vertrouwen in uw organisatie. Daarnaast kan het een positief effect hebben op uw interne organisatie en groei van het persoonlijk zelfvertrouwen van met name die mensen welke een bijdrage geleverd hebben aan de afhandeling van de crisissituatie.

Om zover te komen zullen de leden van uw crisismanagement team eerst enkele valkuilen moeten zien te omzeilen:

1.      Emotie

De mens reageert van nature vanuit zijn eigen emotie, maar emoties kunnen tot foute aannames leiden. Woede kan leiden tot onterechte uitspraken naar de media, eigen verdriet kan onnodige zorgen met zich meebrengen voor eventuele slachtoffers. De mens is geen robot, maar persoonlijke emoties kunnen een crisismanagement team verzwakken.

2.      Regie en overzicht

Informatie komt in een sneltreinvaart af op het crisisteam, alle informatie wordt zo snel mogelijk verwerkt en hier wordt actie op ondernomen, leden van het crisisteam proberen de gebeurtenissen razendsnel te ordenen. Wanneer de regie ontbreekt en het overzicht verloren gaat dan verliest het crisismanagement team zijn effectiviteit.

3.      Tijdsdruk

Tijdens een crisis is er altijd haast en men verliest al snel de grip op de situatie want, morgen moet het opgelost zijn. Tijdsdruk leidt tot onzorgvuldige acties en vergroot de kans op fouten aanzienlijk.

4.      Communicatie

Juiste communicatie, in algemene zin, is essentieel. Aan zowel de in- als externe communicatie worden hoge eisen gesteld. Door non- of miscommunicatie kunnen er verkeerde beslissingen genomen worden of onjuiste aannames gedaan worden. Niet zorgvuldige communicatie kan de crisis ernstig doen verslechten.

5.      Managen stakeholders

Bij het managen van een crisis zijn er diverse stakeholders waar u mee te maken heeft. Belangrijk voor uw crisismanagement team is om te weten wie de stakeholders zijn, wat hun positie is en welke belangen zij hebben. Wanneer uw stakeholder management niet op orde is kan de situatie verslechten, uw team verliest de grip op de situatie met als gevolg dat er geen regie gevoerd kan worden. Het team loopt achter de feiten aan en wordt voortdurend verrast.

6.      Verlies van focus

Wanneer een crisis lang aanhoudt kunnen bijzaken de aandacht van de leden van het crisisteam afleiden. Het crisisteam is, veelal, een samengesteld team dat bestaat uit medewerkers van verschillende disciplines. Naast hun rol in het crisisteam hebben zij ook andere verantwoordelijkheden. Bij een langdurige crisis kunnen deze overige taken hun aandacht opeisen waardoor de focus op de crisis afneemt.

7.      Persoonlijk welbevinden

Een crisis komt altijd onverwachts, niemand uit het crisisteam is hierop voorbereid, maar zodra een crisis zich aandoet, is uw crisismanagement team gegijzeld. Het houdt de leden 24/7 bezig en juist daarom is één van de valkuilen het persoonlijk welbevinden, late vergaderingen, maaltijden die overgeslagen worden en de persoonlijke leefomstandigheden van de leden van het crisisteam worden ongemerkt opzijgeschoven. Bij een langdurige crisis kan dit leiden tot verminderde prestaties van de leden van het crisismanagement team.

8.      Feiten checken

Wanneer een crisis ontstaat, lijkt ineens iedereen een expert in het vakgebied. Welke informatie kan voor waarheid aangenomen worden en welke zijn louter verzinsels of verkeerde aannames.  Verkregen informatie zal eerst zorgvuldig gecontroleerd moeten worden op feitelijke waarheid om te voorkomen dat er op basis van onjuiste aannames beslissingen worden genomen door het crisismanagement team.

9.      Groupthinking

Wanneer een crisis lang duurt, is het crisisteam lang bij elkaar en spendeert veel tijd met elkaar. Geestelijke vermoeidheid, oplopende spanning en onzekerheid over het oplossen van een crisis kunnen groupthinking tot gevolg hebben. De dominante leden van het crisismanagement team voeren het woord, tegenspel vindt niet meer plaats en de objectiviteit gaat verloren. Er kan niet meer kritisch naar de crisis gekeken worden waardoor de kans ontstaat dat er onherstelbare fouten worden gemaakt.

10. Evaluatie

De crisis is tot een goed einde gebracht, de rust binnen de organisatie is terug gekeerd en de leden van het crisismanagement team keren terug naar hun dagelijkse werkzaamheden zonder terug te kijken op de crisis. Het niet evalueren van een crisis kan leiden tot spanningen. Leden van het team, overige medewerkers en andere betrokkenen hebben allemaal een onzekere en hectische periode meegemaakt. Door deze te evalueren wordt duidelijkheid gecreëerd en wordt er een opwindende en onzekere periode afgesloten.

Orde in de Chaos

U heeft wellicht vragen naar aanleiding van deze valkuilen, wij beantwoorden deze graag. We denken graag met u mee en bieden ondersteuning bij het schrijven van een crisismanagement plan, het trainen van uw crisisteam of begeleiding tijdens een crisis. Dankzij jarenlange praktijkervaring brengen wij orde in de chaos.

Neemt u contact met ons op voor meer informatie of download onze dienstenkaart crisismanagement voor meer informatie.