Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Technische fout of bewuste sabotage?

In een fabriek van voedingsmiddelen werd men herhaaldelijk geconfronteerd met het feit dat een productielijn stil kwam te staan. Naast het feit dat dit extra tijd kostte om de lijn weer te herstarten, trad er ook schade op aan verpakkingen en ontstond verspilling van de betreffende vloeistof die in de verpakking werd gespoten.

Uit een eerste interne analyse was het vermoeden dat het stilvallen van de productielijn niet anders verklaard kon worden dan dat dit door menselijk handelen veroorzaakt werd.

Na het plaatsen van verborgen camera’s werd  snel duidelijk dat een medewerker opzettelijk meerdere keren de noodknop activeerde, zonder dat hiervoor een reden was.

Naar zijn zeggen werd hij gedwongen dit te doen door een collega die hem bedreigde. Uit verder onderzoek is hiervan overigens niets gebleken. Op grond van onze onderzoekresultaten werd het dienstverband met de medewerker, die meer dan 25 jaar in dienst was, per direct ontbonden.

Fraude en toedrachtonderzoek

Wanneer u misbruik van regels, faciliteiten en/of omstandigheden c.q. fraude vermoedt, zoals bij deze casus, kunnen wij dit voor u onderzoeken met als eindresultaat een feitenrapportage dat als bewijsmateriaal gebruikt kan worden in juridische procedures.

Door deze vermoedens door ons te laten onderzoeken weet u zeker of er voldoende juridische gronden zijn die verder onderzoek rechtvaardigt. Bij het doen van fraudeonderzoek wordt gebruik gemaakt van de meest moderne technieken en gewerkt volgens de laatste inzichten over het uitvoeren van een forensisch onderzoek.

Vermoedt u fraude, neem dan contact met ons op.