Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Opdrachtgever behoed voor ernstige (imago-)schade

Voor meerdere opdrachtgevers voeren wij screeningen uit om de risico’s te identificeren bij het aanstellen van kandidaten en het aangaan van relaties met nieuwe zakenpartners. Onderstaande casus toont het belang hiervan.

We zijn de screening gestart met een achtergrondonderzoek naar de kandidaat op basis van door de kandidaat aangeleverde informatie. Dit onderzoek leverde een aantal bijzonderheden op, waaronder het gegeven dat er in het verleden banen waren opgezegd, zonder dat hier een nieuwe functie op volgde.

Tijdens het integriteitsinterview, als onderdeel van de screening, werd de kandidaat hiermee geconfronteerd. Daarbij gaf de kandidaat in kwestie onduidelijke redenen op voor het opzeggen van zijn banen. De vervangende bron van inkomsten ten gevolge van dit banenverlies kon niet verklaard worden. Tevens werd tijdens het interview door de kandidaat een ander woonadres opgegeven dan het woonadres dat voorkwam op (recente) officiële stukken. Gelet op het feit dat er sprake was van een bijstands- en schuldsaneringsverleden, ontstond hierdoor de indruk dat er mogelijk sprake was van uitkeringsfraude. Tijdens het interview kon deze indruk niet weggenomen worden.

Vervolgens hebben wij aan onze opdrachtgever een negatief advies afgegeven. Bij de bespreking van dit advies bleek dat veel van de bij ons tijdens het integriteitsinterview bekend geworden informatie, door de kandidaat niet was meegedeeld aan onze opdrachtgever c.q. de toekomstig werkgever. Hierop werd door onze opdrachtgever besloten om over te gaan tot afwijzing van deze kandidaat.

Het resultaat van deze screeningprocedure heeft onze opdrachtgevers behoed voor blootstelling aan risico’s, zoals: imagoschade als later zou blijken dat een van hun personeelsleden zich aan uitkeringsfraude schuldig zou maken en mogelijke fraude als gevolg van financiële nood.

Voor meer informatie over screening kijkt u hier, of neemt u contact met ons op.