Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Onderzoek naar verhaalsmogelijkheden faillissement

Een curator gaf ons de opdracht om een verhaalsonderzoek uit te voeren naar de twee voormalig bestuurders van een failliet verklaarde onderneming. Van de voormalig bestuurders was er één woonachtig in Nederland en de andere in België.

Uit ons onderzoek kwam naar voren dat beide bestuurders meerdere ondernemingen op hun naam hadden staan. Opvallend detail was dat één van deze ondernemingen recentelijk nog in eigenaarschap van de ene bestuurder naar de andere was over gegaan. Tevens kon vastgesteld worden dan een aantal van deze ondernemingen stonden ingeschreven op een bedrijfspand waarvan de maandelijkse huur nog steeds werd voldaan.

Een ander opvallende constatering uit het onderzoek was dat zowel in dit faillissement als in een aantal eerdere faillissementen van de bestuurder de onderneming vlak voor het faillissement van eigenaar was gewisseld.

Op basis van de onderzoeksinformatie konden we een dynamische observatie starten. Daarbij viel op dat een van de bestuurders gebruik maakte van een vrij nieuwe auto. De observatie leidde ons naar een bedrijfspand waar de andere voormalig bestuurder en een derde persoon aanwezig waren. De derde, voor ons onbekende persoon hebben we kunnen identificeren als de nieuwe eigenaar van één van de bedrijven die tot voor kort van één van de voormalig bestuurders was.

Tezamen met andere onderzoekresultaten en beeldmateriaal kon zeer aannemelijk worden gemaakt dat deze drie heren samen werkzaam zijn en onderling aan het schuiven zijn met bv’s om zeer waarschijnlijk zodoende uit de greep van de fiscus en/of curator te blijven.

De onderzoeksbevindingen zijn allemaal vastgelegd en aan de klant gepresenteerd in een rapportage. Deze rapportage gaf hem voldoende informatie om vervolgstappen te ondernemen.

Wilt u meer informatie over onderzoek dan kunt u contact met ons opnemen.