Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Onderzoek naar rechtspersoon

Een van onze opdrachtgevers nam met ons contact op vanwege het feit dat een rechtspersoon van hen een pand wilde huren. Op basis van een kredietwaardigheid rapportage over deze rechtspersoon ontstonden bij de opdrachtgever vraagtekens over de betrouwbaarheid van de betreffende rechtspersoon en/of haar bestuurders.

Naar aanleiding van deze vraagtekens werden wij door onze opdrachtgever gevraagd om een integriteitsonderzoek in te stellen ten aanzien van de betreffende rechtspersoon en haar bestuurders.

Door middel van een uitgebreide deskresearch werd er veel nieuwe aanvullende informatie verzameld. Analyse van deze nieuwe informatie wees uit dat aannemelijk kon worden gemaakt dat deze rechtspersoon en/of haar bestuurders relaties hadden met perso(o)n(en) die in het verleden (veelvuldig) in verband zijn gebracht met criminele activiteiten.

Met behulp van speciale software kon de berg aan informatie teruggebracht worden tot één overzichtelijk relatieschema. Dit relatieschema maakte in één oogopslag duidelijk de relaties van de rechtspersoon en haar bestuurders met de perso(o)n(en) die (veelvuldig) in verband zijn gebracht met criminele activiteiten.

Op grond van onze onderzoekrapportage heeft de opdrachtgever besloten om hun pand niet te verhuren aan de betreffende rechtspersoon en/of haar bestuurders.

Dit praktijkvoorbeeld toont eens te meer aan de toegevoegde waarde van een integriteitonderzoek ten opzichte van een kredietwaardigheid onderzoek.

Wilt u een geheel vrijblijvend persoonlijk onderhoud over dit onderwerp, klik dan hier.