Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Ondersteuning woningbouwcorporatie bij ontruiming

Wij werden benaderd door een woningcorporatie in verband met een dreigende situatie. Een houten chalet in beheer van deze corporatie zou moeten worden afgebroken. De huur was opgezegd aan de bewoonster die elders woonruimte vond. De ex-echtgenoot van deze huurster is er, nadat de rechtmatige huurder was vertrokken, ingetrokken en woonde daar nu clandestien. De corporatie spande een kort geding aan, werd door de rechtbank in het gelijk gesteld en de woning moest door betrokkene worden verlaten en ontruimd om deze vervolgens te kunnen afbreken. Er werd rekening gehouden met het feit dat de betreffende bewoner tijdens en/of na de ontruiming agressief kon reageren naar de organisatie en/of haar medewerkers. Aan ons werd gevraagd de risico’s in kaart te brengen en advies te geven over de te nemen maatregelen.

Op basis van onze risicoanalyse werd geconcludeerd dat de betrokken persoon die clandestien in het houten chalet verbleef een hoog risicoprofiel had. Dit betekende dat omwille van de veiligheid van de medewerkers van de corporatie en andere direct betrokkenen er enkele specifieke beveiligingsmaatregelen getroffen werden op en rondom de dag van de ontruiming.

De genomen maatregelen bestonden uit de inzet van persoonsbeveiliging, zowel op de dag van de ontruiming als ook enkele dagen na de ontruiming. De inzet van politiezijde tijdens de ontruimingsactie en het vernietigen van het Chalet bestond uit ongeveer 20 man, waaronder hondengeleiders.

De ontruiming en afbraak van het chalet is gelukkig zonder noemenswaardige incidenten verlopen.