Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Bewustwording van het feit dat elke organisatie slachtoffer kan worden van ondermijning, is de eerste stap naar voorkomen. Uiteraard bent u als organisatie afhankelijk van veel verschillende factoren die een risico vormen om slachtoffer van ondermijning te worden.

De stakeholders van uw organisatie

Uw organisatie heeft dagelijks te maken met verschillende stakeholders, denkt u hierbij aan uw medewerkers, uw leveranciers, eventuele aandeelhouders en investeerders. Deze mensen kunnen allemaal invloed uitoefenen op uw organisatie. Belangrijk is daarom om te weten met welke stakeholders u te maken heeft, en op welke wijze zij invloed kunnen uitoefenen op uw organisatie.

De omgeving van uw organisatie

De omgeving waar uw organisatie is gevestigd is een belangrijk aspect wanneer het gaat om ondermijning. Een omgeving waar u direct veel te maken heeft met in- en export, zoals een haven of luchthaven, is een risicovolle omgeving. Ook een omgeving waar veel panden leegstaan, een achterstandswijk of een bedrijventerrein met tal van vluchtroutes, kan een aantrekkelijke plek zijn voor criminelen. De omgeving waar uw bedrijfspand gevestigd is kan dus al snel een risicofactor zijn. Gelukkig kunnen er met de juiste beveiligingsmaatregelen ook veel risico’s ondervangen worden. Onze security consultants vertellen u daar graag meer over.

De risico’s binnen uw sector

Elke sector kent zijn eigen risico’s wanneer we het hebben over ondermijning, ook de vorm van ondermijning wijkt per sector af. Een overzicht van de risico’s per sector hebben wij hier voor u gebundeld.

Training en informatie voor uw medewerkers

U bent u zelf bewust van het risico van ondermijning, maar hoe zit dat met uw medewerkers? Ook zij moeten weten welke risico’s er aanwezig zijn en, misschien nog wel het belangrijkste, hoe zij hier mee om kunnen gaan. Hoe kunnen ze een melding doen, hoe reageren zij wanneer zij benaderd worden, hoe kunnen zij er zelf voor zorgen dat ze geen slachtoffer worden. Awareness kan getraind worden, maar ook een helder beleid en voldoende aandacht over dit onderwerp, kunnen al bijdragen aan de juiste mate van bewustzijn.

Banden met de politie en gemeente

Samenwerking tussen het bedrijfsleven en de publieke sector is zeer belangrijk bij de strijd tegen ondermijning. Het is van groot belang om meer inzichten te krijgen in de aard en omvang van de problematiek, wat alleen werkt als zowel politie als het bedrijfsleven gegevens met elkaar uitwisselen. Daarnaast weet de lokale agent goed wat er in de omgeving speelt op criminaliteitsgebied. Als organisatie is het daarom raadzaam om goede banden aan te gaan met de lokale politie eenheid, zo heeft u als organisatie makkelijker toegang tot relevante informatie.

Zorg voor een anoniem meldpunt

Als organisatie kunt u ervoor kiezen om een anoniem meldpunt op te zetten. Dit kan intern of bijvoorbeeld via een extern bureau. Een anoniem meldpunt zou de meldingsbereidheid van werknemers kunnen verhogen als zij informatie hebben over ondermijnende criminele activiteiten binnen de organisatie. Zo’n meldpunt is er voor mensen die bang zijn voor wraak of confrontatie met de dader. Wij adviseren u graag over het inrichten van een meldpunt.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het thema Ondermijning of over het voorkomen van ondermijning, neem dan contact met ons op. Heeft u vermoedens van ondermijning binnen uw organisatie, wij adviseren u graag over de te nemen vervolgstappen. Bel voor meer informatie met ons kantoor op nummer 0320 284 141, mailen kan naar info@ispbv.nl. Ook kunt u gebruikmaken van ons contactformulier.

Ook op de website van de Rijksoverheid, is veel informatie te vinden over het thema ondermijning.