Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Voor iedere sector gelden weer andere risico’s op het gebied van ondermijning.

Transport

In de transportwereld worden vaak grote hoeveelheden drugs aangetroffen. Vaak wordt de drugs uit containers verwijderd nog voor dat de controles plaatsvinden. Meestal gaat dit om omvangrijke partijen die een zeer grote waarde bevatten, soms wel tientallen miljoenen euro’s. Voor cocaïne geldt bijvoorbeeld dat zendingen vanuit Zuid-America naar (zee)havens in Nederland worden vervoerd door ze te verstoppen tussen reguliere goederen. Dit wordt voor controle veiliggesteld door ‘uithalers’. Daarnaast wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van postpakketten met drugs. Dit kent als voordeel dat bestelling en betaling anoniem is; de verzender en de ontvanger hoeven zich niet te legitimeren. Ook wordt het risico gespreid via deze postpakketten, door vanuit verschillende postbedrijven en landen de zending te regelen.

Agrarische sector

Het buitengebied is een aantrekkelijke plek voor drugscriminaliteit, gezien er hier in mindere mate betrokkenheid is met de politie. De overheid is teruggetrokken op het plattenland, hier tref je veel minder blauw op straat als in de grote steden. Hierdoor is er een gebrekkige informatiepositie ontstaan bij de overheid richting het plattenland. Anderzijds is de meldingsbereidheid van de agrarische sector verlaagd omdat er geen nauwe banden zijn met de politie. Dit zorgt ervoor dat drugscriminelen zich graag vestigen in leegstaande en afgelegen panden. Deze leegstaande panden zullen de aankomende jaren steeds meer toenemen vanwege de stikstofproblematiek. Dit soort bedrijven worden actief benaderd door drugscriminelen en de meeste drugslabs of productiehallen worden dan ook aangetroffen in deze panden.

Autoverhuur sector

Criminele organisaties maken vaak gebruik van huurvoertuigen. Zo blijven ze anoniem, hebben ze een vervoersmiddel van a naar b en zijn ze relatief onaantastbaar, omdat een gehuurd voertuig niet persoonlijk na worden afgepakt. Huurauto’s worden o.a. gebruikt voor witwassen, druggerelateerde criminaliteit, transport en handel van illegale goederen, voertuigdiefstal, inbraken, ram- en plofkraken, liquidaties en terroristische acties. Om dit te voorkomen, kunnen autoverhuurbedrijven maatregelen nemen:

 • Identiteitscontrole: laat huurders een geldig identiteitsbewijs tonen en maak hier een kopie van.
 • Adres- en telefoonnummer controle: Vraag een recent bankafschrift van de huurder om na te gaan of het opgegeven adres klopt. Vraag ook om een recent telefoonnummer wat gebeld kan worden ter controle.
 • Kredietwaardigheid: Vraag bij zakelijke huurders naar een gewaarmerkt uittreksel uit KVK, een accountantsverklaring of een jaarafrekening waar het inkomen uit blijkt.
 • Contante betalingen: accepteer dit zo min mogelijk. Laat in ieder geval een deel van de betaling (bijv. de borg) via de bank afrekenen.

Vastgoedsector

Om criminele activiteiten buiten het zicht te houden of om geld wit te wassen, is de vastgoedsector voor de georganiseerde misdaad ideaal om misbruik van te maken. Verhuur je een pand, dan is het belangrijk om de risico’s op criminele activiteiten binnen jouw pand te onderkennen, zeker op het gebied van drugsproductie (Bron: Politie.nl/vastgoedfraude).

Allereerst brengt het een aantal gevaren met zich mee:

 • Ontploffing, brand, instorting of kortsluiting;
 • Illegale lozing in het milieu als er chemische stoffen in het pand worden opgeslagen
 • Bij opslag van drugs en geld is de kans groot op overvallen door concurrerende criminele organisaties. Hierdoor kun je als verhuurder te maken krijgen met afpersing, bedreiging, geweld en ripdeals.

Signalen die zouden kunnen duiden op hennepteelt of op de productie van synthetische drugs:

 • Hennepgeur.
 • Amandel- en anijsachtige geur. Deze geur kan mogelijk betekenen dat er synthetische drugs aanwezig is.
 • Geur van aceton. Deze geur kan duiden op een drugslab.
 • Extra ontluchtingspijpen die op het dak zijn gemonteerd.
 • Tocht: een sterke aan- en afvoer van lucht.
 • Warmteafgifte: warme muren, vloeren en plafonds.
 • Condensvorming op de ramen van een woning.
 • Stroomstoringen, zoals knipperende lampen.
 • Kunstlicht: felle lampen die altijd branden.
 • Dichtgemaakte ramen middels rolluiken of folie.
 • Bij sneeuw: een sneeuwvrij dak.
 • Bouw- en sjouwactiviteiten op ongebruikelijke tijdstippen.
 • Criminele activiteiten in de omgeving.
 • Het pand lijkt onbewoond of ongebruikt in combinatie met andere signalen die duiden op criminele activiteiten.
 • Er lijkt iemand aanwezig, maar er wordt niet open gedaan.
 • Drugsafval zoals vaten, afvoerpijpen, chemicaliën etc.
 • Klachten of vermoedens van omwonenden.
 • Waterschade bij bijvoorbeeld de onderburen.

Signalen die duiden op illegale prostitutie, mensenhandel of uitbuiting:

 • Schaars geklede vrouwen in of rond het pand: vaak wisselende personen die maar enkele dagen blijven.
 • Rondhangende mannen die het pand bewaken, geld ophalen of laten merken dat zij op zoek zijn naar seksueel contact.
 • Seksadvertenties op het internet die verwijzen naar het adres.
 • Weinig tot geen meubels in het pand, maar wel overal bedden en matrassen. Bovendien is er sprake van overbewoning of zeer slechte woonomstandigheden.
 • Meerdere (jonge) vrouwen die de Nederlandse, Duitse of Engelse taal niet machtig zijn en samen in het pand wonen.
 • De personen in het pand hebben geen eigen legitimatie in het bezit.
 • De personen in het pand kennen niet hun woonadres en weten niet waar in Nederland ze zitten.
 • De personen in het pand zijn angstig en lijken niet vrijwillig in het pand te verblijven.
 • De personen in het pand worden opgehaald en gebracht naar hun werk en weten niet voor wie ze werken. Vaak vertellen ze niets over hun werk of werkomstandigheden of laten dit door een ander beantwoorden.
 • De personen in het pand hebben zichtbare verwondingen, zoals blauwe plekken of brandmerken.
 • De werkgever regelt alles; werk, huisvesting en vervoer.

Signalen die duiden op een illegaal of malafide bedrijf

 • Weinig klanten zichtbaar.
 • Afwijkende openingstijden en vaak gesloten.
 • Weinig of juist veel personeel.
 • Ongebruikelijke locatie voor het type bedrijf.
 • Onduidelijke bedrijfsactiviteiten en weinig voorraad.
 • Geen website.
 • Alleen contante betalingen.
 • Dure verbouwingen of aankopen die niet in verhouding staan.
 • Een eigenaar die nooit aanwezig is of geen duidelijke eigenaar.
 • Opening van meerdere zaken in een korte tijdsspanne.
 • Veel criminaliteit in de directe omgeving.
 • Klanten die zich duidelijk bezighouden met criminele activiteiten.
 • Geen bedrijvigheid overdag.
 • Veel overlast rond het pand.
 • Er wordt mogelijk gegokt in het pand.

Ken de risico's in uw sector

Ondermijning is een veelomvattend begrip waar veel branches mee te maken kunnen krijgen. De risico’s zoals hierboven vermeld zijn de meest bekende en voorkomende risico’s. Wellicht staat uw branche niet in de lijst en wilt u toch graag weten met welke risico’s u te maken heeft. Neem dan contact met ons op, wij adviseren u graag.