Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Niks kan u waarschuwen voor criminelen die uw onderneming hebben uitgekozen voor hun illegale praktijken. U krijgt pas een signaal van deze criminele activiteiten als het te laat is, de politie is er al bij betrokken en, in veel gevallen, wordt u als schuldige aangewezen. Het aantonen van uw onschuld kan maanden tot wel jaren duren.

De gevolgen voor uw onderneming zijn buiten proportioneel.

Als ondernemer ervaart u een dubbele emotie. U en uw onderneming zijn slachtoffer geworden van criminele activiteiten en worden geconfronteerd met het feit dat vertrouwelijke bedrijfsinformatie aan criminelen is doorgespeeld. Hierdoor ontstaan er bij u twijfels omtrent de loyaliteit van medewerkers en leidt het gebeurde tot onrust op de werkvloer. Naast deze emotionele schade, krijgt uw onderneming te maken met andere vormen van schade.

Uw onderneming zal te maken krijgen met reputatieschade.

Het risico bestaat dat bedrijven vanwege uw reputatie voorlopig geen zaken meer met u willen doen, medewerkers willen niet meer voor u werken en nieuwe medewerkers aantrekken kan door de verkregen reputatieschade lastig zijn.

Financiële schade als gevolg van negatieve publiciteit

Bedrijven die slachtoffer worden van ondermijning, kunnen rekenen op veel negatieve publiciteit. Als gevolg hiervan kan het zijn dat klanten wegblijven. Ook banken en andere financiële instellingen kunnen hierdoor het vertrouwen verliezen in u of uw onderneming.

Afwijzingen bij het verkrijgen van vergunningen of certificaten

Wanneer u in een sector werkzaam bent waar vergunningen en certificaten noodzakelijk zijn voor de dagelijkse berdrijfsvoering, loopt ook dit proces een risico. Instanties die de vergunningen verstrekken, of uw onderneming auditen, kunnen terughoudend reageren bij het verstrekken van een vergunning.

Impact op uw medewerkers

Ondermijning heeft een enorme impact op uw medewerkers, zij worden ongewild geconfronteerd met criminaliteit, dit kan ten koste gaan van het vertrouwen wat zij hebben in collega’s. Het kan medewerkers er toe doen besluiten om elders te gaan werken of zich ziek te melden, met een toenemend ziekteverzuim tot gevolg.

Maak ondermijning bespreekbaar

Een van de eerste maatregelen die u als ondernemer kunt nemen tegen ondermijning, is het bespreekbaar maken van dit onderwerp.

Hoe maakt u ondermijning bespreekbaar binnen uw organisatie:

– Deel berichten uit het nieuws, over ondermijning, met uw medewerkers.
– Informeer medewerkers over wat gevoelige informatie is.
– Zorg voor een vertrouwenspersoon waar medewerkers met al hun vragen terecht kunnen.

Preventieve maatregelen kunnen u helpen

Door middel van het nemen van preventieve maatregelen bent u voorbereid voor het geval er zich incidenten voordoen. Daarnaast weten uw medewerkers hoe te handelen in geval van een incident.

Screenen van medewerkers, zakenrelaties en huurders

Screening kan ingezet worden als middel tegen ondermijning. Het screenen van nieuwe en huidige medewerkers straalt vertrouwen uit binnen de organisatie. Het toont dat u bewust bezig bent met de risico’s van ondermijning en dat u, op deze manier, probeert om criminelen buiten te sluiten.

Het screenen van uw zakenrelaties en potentiële huurders, geeft inzicht in de partijen waarmee u zaken doet, en voorkomt dat u slachtoffer wordt van ondermijning.

Meer informatie over screening als middel tegen ondermijning, leest u in dit artikel.

Stel een beveiligingsplan op

Een op maat gemaakt beveiligingsplan zorgt voor de optimale balans tussen de risico’s van ondermijning en de beveiligingsmaatregelen. Aan de hand van vooraf vastgestelde risico’s, wordt hierin beschreven hoe u zich daartegen beveiligd en hoe te handelen in geval van een incident.

Organiseer een awareness training

Ondernemingen met een risico op ondermijning, doen er verstandig aan om voor hun medewerkers een awareness training te organiseren, waarin de risico’s en verschijningsvormen van ondermijning behandeld worden. Tijdens deze training wordt met medewerkers besproken hoe ondermijning te herkennen, wat vervolgens te doen en hoe te reageren indien ze door criminelen worden benaderd.

Voor leidinggevenden en HR medewerkers zijn specifiek op hun functie toegesneden trainingen beschikbaar. Voor deze groep medewerkers is het belangrijk dat zij weten, in het kader van ondermijning, op welke signalen ze moeten letten en hoe ze, bij vermoedens hiervan, dit bespreekbaar kunnen maken met de medewerker.

Verder gaan na ondermijning

Wanneer het u lukt om verder te gaan, nadat u slachtoffer bent geworden van ondermijning, wilt u het vertrouwen van uw klanten, leveranciers en medewerkers terug winnen. U wilt de reputatie van uw organisatie herstellen en het vertrouwen van uw zakenrelaties herstellen. Hiervoor is dan een goede communicatie strategie en -plan een vereiste.

Ondermijning laat u omdenken

U wilt nu alles op alles zetten om te voorkomen dat u nogmaals slachtoffer wordt van ondermijning. Dit doet u door bedrijfsprocessen binnen uw organisatie te analyseren. Waar zitten de kwetsbare punten, welke processen dienen aangepast te worden en welke kritieke functies zijn er binnen de organisatie aanwezig die u tot slachtoffer kunnen maken.

U staat er niet alleen voor

International Security Partners voorziet u van informatie over het onderwerp ondermijning. Op onze thema pagina vindt u zeer uitgebreide informatie.

De diensten van International Security Partners zijn erop gericht om ondersteuning te bieden bij het voorkomen en tegengaan van ondermijning. Heeft u vragen over dit onderwerp, of heeft u hulp en ondersteuning nodig, neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.