Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

In de strijd tegen ondermijning in het bedrijfsleven, kunnen organisaties screening inzetten als preventief middel om de inmenging van criminelen te voorkomen. Vormen van screening die u kunt inzetten als middel tegen ondermijning zijn het screening van nieuwe medewerkers, de zogenoemde pre-employment screening, en het screenen van zakenrelaties.

Pre-employment screening

Het vermelden van een screeningsprocedure in de vacaturetekst kan een afwerende werking hebben op mensen die met verkeerde bedoelingen in uw organisatie solliciteren. Maar niet alleen het afweren van kandidaten speelt mee in de voorkoming van ondermijning. Ook het onderkennen van risico’s als chantage, bedreiging en afpersing kunnen hiermee opgemerkt worden.

Hoe weet u nu of iemand chantabel is, of hoe weet u nu dat de medewerker die u aanneemt u niet in de positie brengt dat u slachtoffer wordt van ondermijning? Een gedegen pre-employment screening op de juiste risiconiveaus kunnen u hier meer inzicht in geven.

Screeningpakket ondermijning

Screening vindt plaats aan de hand van vooraf vastgestelde risico’s. Naast dat dit een wettelijk vereiste is, hoort bij elke functie een ander risicoprofiel met het oog op ondermijning. Graag leggen we aan u uit welke onderdelen wij kunnen screenen om rekening te houden met de risico’s op ondermijning en waarom juist deze onderdelen van belang zijn.

Achtergrondonderzoek inclusief social media check

In ons achtergrondonderzoek nemen wij ook de social media accounts van een kandidaat mee. Wij zoeken naar (bijzondere) uitingen op de social media kanalen van de kandidaat. In algemene zin is de reden hiervoor dat uitingen van kandidaten schadelijk kunnen zijn voor uw organisatie. Daarnaast kan soms via social media ook achterhaald worden of de kandidaat banden heeft met verboden organisaties, zoals motorbendes of dierenactivisten.

CV controle en referentencheck

Aan een cv is niet altijd direct te zien of deze klopt. In het kader van ondermijning is het juíst van belang om het arbeidsverleden van een kandidaat daadwerkelijk te checken.

Er kunnen diverse signalen zijn dat de kandidaat niet eerlijk is op het cv, zoals bijvoorbeeld het feit dat functies niet op elkaar aansluiten, grote verschillen met een LinkedIn profiel, een plotselinge carrière switch, het noemen van een groot aantal werkgevers waardoor controle lastiger wordt, en het onduidelijk benoemen of diploma’s daadwerkelijk behaald zijn. In het kader van ondermijning is het juíst van belang om het arbeidsverleden van een kandidaat daadwerkelijk te checken.

Naast de controle op de cv, is het uitvoeren van een referentencheck van belang om het arbeidsverleden van de kandidaat te controleren. Hierbij is de doelstelling niet om te kijken of de kandidaat een match is voor de openstaande vacature, maar om te achterhalen hoe de kandidaat heeft gefunctioneerd en hoe de referent de persoonlijkheid en integriteit van de kandidaat beoordeelt.

Verklaring Omtrent Gedrag

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt door ons op een zo breed mogelijk vlak aangevraagd, op basis van de relevante functieaspecten. Indien de kandidaat een strafrechtelijk verleden heeft in relatie tot de aangevraagde functieaspecten, zal dit hiermee naar voren komen. De VOG is geen vervanging voor een complete screening, maar zeker een onmisbaar onderdeel van een bredere procedure.

 

Credit check uitgebreid

Wij controleren bij een uitgebreide credit check de financiële situatie van de kandidaat. Een kandidaat met veel schulden, loopt bijvoorbeeld mogelijk het risico om gechanteerd te worden. Criminelen kunnen deze kandidaat geld bieden waarmee deze in één keer uit de financiële problemen is. Maar, bij de credit check kunnen we ook achterhalen of een kandidaat veel vermogen heeft, of veel bezittingen heeft, denk hierbij bijvoorbeeld aan het eigendom van verschillende kadastrale objecten.

Een persoonlijk gesprek met de kandidaat

Wanneer wij screenen, en ondermijning is één van de aanwezige risico’s, dan is ons advies om altijd een interview als vast onderdeel van de screening mee te nemen. Niet alleen kunnen de bevindingen uit de afgenomen screening besproken worden met de kandidaat, maar dit geeft ons ook de gelegenheid om de kandidaat te wijzen op de risico’s van ondermijning voor uw organisatie en het onderwerp bespreekbaar te maken.

Door ondermijning als onderwerp mee te nemen in het interview creëert en/of vergroot u de bewustwording bij de kandidaat. Tijdens het interview wijzen we de kandidaat op de aanwezige risico’s, maar ook op de maatregelen die u als organisatie heeft genomen tegen dit risico. Wij kunnen de kandidaat informeren over wat te doen wanneer deze benaderd wordt, aangeven of er een meldpunt is en hem of haar leren hoe ondermijning herkend kan worden door de mogelijke signalen te bespreken.

Afhankelijk van de branche waarin uw organisatie zich bevindt, kunnen er naast bovenvermelde onderdelen, meerdere onderdelen toegevoegd worden aan uw screeningpakket. Een volledig pakket is gericht op de risico’s in uw branche en de risico’s per functie.

Een volledig overzicht van onze screeningsmogelijkheden is terug te lezen in onze ‘Menukaart screening’.

Screening voor kandidaten uit het buitenland

Als organisatie heeft u wellicht veel te maken met sollicitanten die pas in Nederland zijn komen wonen, niet de Nederlandse nationaliteit dragen, of die voor een lange tijd in het buitenland verbleven. Goed om te weten is dan dat wij alle onderdelen zoals hierboven vermeld ook kunnen uitvoeren voor buitenlandse kandidaten.

Screenen van huidig personeel

Ook het screenen van huidig personeel is een waardevol instrument om ondermijning te voorkomen. De privé situatie van uw medewerkers kan tussentijds veranderen, maar ook functiewijzigingen of wijzigingen in uw organisatie, zorgen voor een verschuiving van eventueel aanwezige risico’s. Door in-employment screening toe te voegen aan uw personeelsbeleid, houdt u zicht op de mogelijke risico’s die u tot slachtoffer van ondermijning kunnen maken.

Screening zakenrelaties ter voorkoming van ondermijning

Zakenrelaties waarmee u zaken doet kunnen u (bewust of onbewust) slachtoffer maken van ondermijning. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de aankoop van een pand wat door criminelen verkocht wordt om hun geld wit te wassen, of een bedrijf welke u vanuit het niets benadert met een voorstel voor een grote transactie. Wij kunnen zakenrelaties voor u screenen om zo te bepalen of de partij waarmee u zaken doet, financieel en op het gebied van integriteit geen bijzonderheden aan zich heeft kleven.

Het screenen van zakenrelaties, noemen wij ‘Screening rechtspersonen’. Wij voeren deze screenings uit op verschillende niveaus. Download onze productkaart ‘Screening rechtspersonen’ voor meer informatie. Uiteraard kunnen wij deze pakketten aanpassen naar uw persoonlijke voorkeuren.

Meer informatie

Meer informatie over Ondermijning, vindt u op de thema pagina van onze website. Wilt u op de hoogte blijven, volg ons dan op LinkedIn, of schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Ook de rijksoverheid verstrekt veel informatie over dit onderwerp, bezoek hun site voor meer informatie.

Wilt u weten of uw huidige screeningsmethode de risico’s van ondermijning voldoende afdekt, of heeft u andere vragen over screening, neemt u dan contact met ons op, wij helpen u graag.

Bent u slachtoffer geworden van ondermijning en heeft u direct hulp nodig, bel ons dan op 0320 284 141. Onze consultants staan, in geval van een dreigende situatie, 24 uur per dag en 7 dagen per week voor u klaar.