Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Mogelijke fraude bij een gemeente

Bij een grote gemeente ontstaat de verdenking dat een afdelingshoofd niet integer heeft gehandeld door vertrouwelijke gemeente-informatie te misbruiken voor zijn commerciële nevenactiviteiten. Dat gebeurt mede op basis van klachten van medewerkers.

Vanwege het enorme reputatierisico en de omvang van de waarschijnlijke fraude, adviseren wij om een crisismanagementteam de regie over het fraudeonderzoek te laten voeren. Na een inventariserend onderzoek blijken er voldoende aanknopingspunten te zijn voor een vervolgonderzoek. Tegelijkertijd ontwikkelen we scenario’s en werken we een crisiscommunicatieplan uit voor de in- en externe communicatie. Op basis van de uiteindelijke onderzoeksresultaten wordt de betreffende ambtenaar ontslagen en veroordeeld. Ook worden de regels met betrekking tot integriteit aangescherpt.