Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Integriteitsprobleem

Een zorginstelling werd geconfronteerd met een mogelijke relatie tussen een medewerkster en een cliënt. Het hebben van een meer dan professionele relatie is conform een protocol niet toegestaan. Met de betrokken medewerkster zijn gesprekken aangegaan om helderheid te krijgen over het al- dan niet hebben van een niet-professionele relatie. Zij ontkende dit. Ook de cliënt in kwestie ontkende. Er waren echter aanwijzingen die deze verklaringen in twijfel trokken.

Omdat als gevolg van deze kwestie het risico van imagoschade als hoog werd ingeschat werd na overleg besloten tot nader  onderzoek.

Ons werd gevraagd om klaarheid te brengen in deze situatie, waarbij duidelijk moest worden of er daadwerkelijk sprake was van een relatie. Bij de inrichting van het onderzoek moest rekening worden gehouden met de mogelijk dat de geruchten en aanwijzingen konden worden verklaard en er sprake was van een onterechte verdenking. Een complicerende factor in dit onderzoek was dat om therapeutische redenen het ongewenst was om de betrokken cliënt nogmaals te spreken.

Al snel bleek dat de geruchten voor een groot deel waren ontstaan uit veronderstellingen en uitgewisselde waarnemingen. Op grond van een grondige analyse van de beschikbare informatie afkomstig uit rapportages , overdracht schriften, dienstlijsten en mailverkeer wisten de onderzoekers de geruchten terug te brengen tot de kern en de bron. Met behulp van een specifiek computerprogramma voor onderzoek kon een tijdlijn in combinatie met een relatieschema tussen betrokkenen, collega’s en leidinggevenden worden opgesteld. Zodoende ontstond er orde en daardoor overzicht in de grote hoeveelheid aan informatie en gebeurde het dat een aanvankelijk terzijde gelegde anonieme brief alsnog van cruciale waarde bleek te zijn voor het onderzoek.

Vastgesteld werd dat er inderdaad sprake was van een ongepaste niet-professionele relatie en dat de betrokken medewerkster zowel tijdens haar werk  als in haar vrije tijd met deze cliënt tijd doorbracht. Uiteindelijk erkende de medewerkster de relatie.

Naar aanleiding van het onderzoek is het dienstverband van de medewerkster beëindigd.

Op grond van de analyse van deze casus werd vastgesteld dat dit voorkomen had kunnen worden indien er meer tijd en aandacht was besteed aan situaties waarbij een relatie tussen een medewerkster en cliënt niet-professioneel dreigt te worden. Inmiddels zijn er maatregelen genomen die een herhaling van een vergelijkbaar incident in de toekomst moeten voorkomen.