Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Examenfraude

Naar aanleiding van een klokkenluidermelding over de verkoop van examenopgaven werd een onderzoek gestart. Uit een eerste inventarisatie bleek dat de omvang van de fraude, lees betrokkenheid van leerlingen, vele malen groter was dan bij aanvang werd geschat. Dit bracht het bestuur ertoe om een diepgaand onderzoek te gelasten. Op basis van de inventarisatie besloot het schoolbestuur om de op handen zijnde diploma uitreiking voor de betrokken opleidingen uit te stellen. Daarbij ging het om 400 leerlingen. Dit onvermijdelijke besluit leidde tot veel onrust onder de afstuderende studenten en hun ouders/verzorgers. Andere stakeholders zoals gemeenten en de inspectie vroegen om opheldering. Besloten werd om de situatie aan te pakken als zijnde een crisissituatie. Er was immers sprake van grote tijdsdruk en zelfs de landelijke media begon aandacht te besteden aan deze gebeurtenis. Naast het fraudeonderzoekteam werd een crisismanagementteam ingericht dat zich richtte op het beperken van de reputatieschade.

Na afronding van het onderzoek vond, zij het vertraagd alsnog een diploma uitreiking plaats. Waarbij de leerlingen over wie een meer dan redelijk vermoeden van examenfraude bestond waren uitgesloten voor de diploma uitreiking.

Het schoolbestuur werd door zowel leerlingen als hun ouders/verzorgers en ander stakeholders gecomplimenteerd met de gedegenheid waarmee men deze kwestie had aangepakt. Met name de communicatie van het schoolbestuur richting leerlingen en hun ouders/verzorgers over de voortgang van het onderzoeksproces werd zeer gewaardeerd.