Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Crisissimulatie geneesmiddelen producent

Wij werden benaderd door een farmaceutisch bedrijf dat (internationaal) geneesmiddelen produceert. Dit bedrijf wilde graag voorbereid zijn op crisissituaties en wilde toetsen hoe hun crisisteam functioneert. Omdat het de eerste oefening voor het bedrijf was, is besloten tot een aangekondigde, gesloten simulatie. Dat wil zeggen dat de deelnemers op de hoogte zijn van de oefening, maar niet van de inhoud daarvan. 

Uiteindelijk hebben we een scenario ontwikkeld, waarbij een foutief geneesmiddel van de betreffende fabrikant werd gesuggereerd in de media, wat uiteindelijk volledig escaleerde en een stroom aan berichten / social media op gang bracht. Tijdens de simulatie werden diverse Twitter berichten getoond op een beamer. Tevens werd gebruik gemaakt van een responscel, waarbij een aantal medewerkers van de medicijnfabrikant zorgden voor inkomende telefoontjes bij het crisisteam. Hiermee werd enerzijds het gevoel van tijdsdruk en chaos gesimuleerd binnen het crisisteam, en konden de medewerkers van de responscel anderzijds ervaren hoe het voor de buitenwereld is (tegenstrijdige informatie aan de telefoon / onduidelijke instructies vanuit het team etc.).

Evaluatie

Na een halve dag werd de crisissimulatie geëvalueerd. Hieruit is gebleken dat het crisisteam een aantal zaken goed heeft opgepakt en als team goed functioneert. Ook zijn de nodige leerpunten besproken en zijn afspraken gemaakt om het crisishandboek aan te passen. Wij zullen in onze evaluatiegesprekken de voortgang van deze afspraken bewaken.