Weet met wie u zaken doet

U wilt met een bepaald bedrijf in zee gaan. Maar hoe goed kent u dit bedrijf of instelling? Hoe het zit met de betrouwbaarheid en integriteit? Voor het aangaan van overeenkomsten is het aan te raden om de rechtspersonen hierop te laten toetsen.

Onderzoek door ISP

Als onafhankelijke organisatie onderzoeken wij voor u de betrouwbaarheid en financiële situatie van de betreffende partij. We zijn in bezit van de vereiste deskundigheid en expertise op dit gebied,

6 niveaus van screening

Bij het doen van onze screening worden zes niveaus onderscheiden, te weten:

  • Opvragen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) rechtspersonen;
  • Uitgebreide deskresearch naar de financiële positie;
  • Interview met één van de verantwoordelijken binnen het bedrijf, waarbij o.a. aandacht wordt besteed aan de organisatiestructuur, verantwoordelijkheden, financiële situatie en zakelijke relaties;
  • Referentenonderzoek;
  • Due Diligence onderzoek door ervaren juristen en/of accountants om juridische, fiscale en/of financiële risico’s in kaart te brengen;
  • Het inzichtelijk maken van de risico’s van de branche waarin de te onderzoeken rechtspersoon opereert.

Inzicht in betrouwbaarheid en integriteit

Naar aanleiding van het door ons uitgevoerde onderzoek kunnen wij u vertellen hoe betrouwbaar en integer de onderzochte partij is. U weet precies waar u aan toe bent.

Meer informatie?
Evert Slaman
Coördinator employment screening
We solve!
Ook een rechtspersoon laten screenen?

Wilt u ook zekerheid van uw zaak? Twijfels weg laten nemen of u wel met het juiste bedrijf zaken gaat doen? Neem dan contact met ons op via info@ispbv.nl of via 0320-284141.

Neem contact met ons op
Contact