Tegen welke risico's bent u beschermd en tegen welke nog niet?

Zijn in uw organisatie bepaalde cyberrisico’s voldoende afgedekt? Of bent u wellicht een eenvoudige prooi voor hackers? Wilt u weten waar u staat? Vraag dan een cyberrisicoanalyse aan, waarbij we samen met u de risico's voor uw organisatie in kaart brengen.

Het resultaat is dat u direct inzicht krijgt tegen welke risico’s u voldoende beschermt bent en waarvoor wellicht nog aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Hoe werkt de cyberrisicoanalyse?

Samen met u kijken we naar de risico’s waar uw organisatie mee te maken heeft en/of kan krijgen. Vervolgens analyseren we of er voldoende maatregelen zijn genomen om dit risico als acceptabel te kunnen beschouwen.

Dit doen we door de risico’s te analyseren aan de hand van de formule: Risico is Kans x Impact (R=K x I). Gezamenlijk kwalificeren we hoe groot de kans is dat een risico u kan treffen en wat de impact is wanneer dit risico u treft. We maken het voor u inzichtelijk of het betreffende risico beschouwd kan worden als een Zeer Hoog-, Hoog-, Medium- of Laag Risico.

De vele gevolgen van cyberrisico’s

Cybercrime kan voorkomen door een eigen fout maar ook door een aanval van buitenaf. De gevolgen zijn in vele gevallen niet te overzien. Voorbeelden van gevolgen van dergelijke cybercrimes:

  • (Gevoelige) klant- of patiëntgegevens komen op straat te liggen;
  • Malware heeft uw pc gegijzeld en zo ook uw administratie. Toegang is niet mogelijk;
  • Uw precaire situatie in landelijke dag- en opiniebladen;
  • Uw data wordt verhandeld.

Weerstand bieden tegen cyberrisico's

Een goede balans tussen de organisatorische- en technische maatregelen (vaak softwarematig) is belangrijk om weerstand te bieden tegen cyberrisico's. Het hebben en/of formuleren van beleid, procedures, trainingen en dergelijke zijn de maatregelen die het gedrag van gebruikers beïnvloeden. En daarmee kunt u al een hoop risico's beperken. Dit omdat er immers ook door eigen fouten de mogelijkheid ontstaat voor cybercriminelen om toe te slaan. Denk aan phishing.

Resultaat en ondersteuning

Het resultaat van de cyberrisicoanalyse is een rapport met daarin een grafische weergave van de analyse, conclusie en mogelijke aanbevelingen. We nodigen u vervolgens uit om dit rapport gezamenlijk te bespreken en te kijken of en welke vervolgstappen u moet ondernemen. Bij deze vervolgstappen kunnen wij u ondersteunen.

Meer informatie?
Dirk van der Woude
Relatiebeheerder en Partner
We solve!
Een cyberrisicoanalyse is één van de manieren om cyberrisico's in kaart te brengen.

Wanneer u meer informatie wenst over cyberrisico's of onze cyberrisicoanalyse, kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons opnemen.

Neem gerust contact met ons op
Contact