Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Hoe bepaalt u nu of bepaalde cyberrisico’s binnen uw organisatie voldoende zijn afgedekt? Hiervoor is onze Online Cyber Risicoanalyse een geschikte tool. Via deze, door ons ontwikkelde applicatie worden cyberrisico’s geanalyseerd. Het resultaat is dat u direct inzicht krijgt tegen welke risico’s u voldoende beschermt bent en waarvoor wellicht nog aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Wil je weten of je weerbaar bent tegen cyberrisico’s?

Doel van Online Cyber Risicoanalyse

Direct kunnen bepalen hoe cyberrisisco’s uw organisatie kunnen beïnvloeden en waar u wel of niet (aanvullende) maatregelen zou kunnen nemen.

Organisatorische maatregelen

Om voldoende weerstand te kunnen bieden tegen cyberrisico’s is het belangrijk om een goede balans te vinden in de juiste technische maatregelen (vaak softwarematig) en organisatorische maatregelen. Onder organisatorische maatregelen wordt verstaan het hebben en of formuleren van beleid, procedures, trainingen en dergelijke. Het zijn juist die maatregelen die het gedrag van gebruikers dient te beïnvloeden.

Hoe werkt de Risicoanalyse?

De cyber risicoanalyse wordt online aangeboden. Via door ons verstrekte inloggegevens komt u in de applicatie en kunt u deze eenvoudig doorlopen. De methodiek is gebaseerd op de formule: Risico = Kans x Impact. U zult zelf een inschatting moeten maken van de kans dat u getroffen wordt door een cyberincident en hoe groot u de impact waardeert. Wanneer u directe ondersteuning wenst, kunnen wij u telefonisch helpen bij het invullen van de applicatie. Nadat u de vragen heeft beantwoord analyseren wij de door u verstrekte informatie.

Resultaat

Het resultaat van de Cyber Risicoanalyse is een rapport met daarin uw aangeleverde informatie, een grafische weergave van de analyse, een conclusie en aanbevelingen. Aansluitend maken wij een belafspraak met u, om de rapportage telefonisch met u af te stemmen.

Informatie

Wanneer u meer informatie wenst te hebben over deze Cyber Risicoanalyse, kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons via info@ispbv.nl of via 0320-284141.

Meer informatie?
Dirk van der Woude
Relatiebeheerder en Partner
We solve!
Een cyberrisicoanalyse is één van de manieren om cyberrisico's in kaart te brengen.

Wanneer u meer informatie wenst over cyberrisico's of onze cyberrisicoanalyse, kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons opnemen.

Neem gerust contact met ons op
Contact