Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Casus verhoogd risicoprofiel: Minder veilig dan gedacht

Het Family Security Office  van International Security Partners werd onlangs benaderd door een gezin met een hulpvraag. Door recente gebeurtenissen in hun omgeving en het feit dat ze nu voor het eerst in de Quote500 genoemd werden, wilden ze weten of de bestaande beveiligingsmaatregelen afdoende waren.

 

Een risicoanalyse als startpunt

Om een antwoord te kunnen geven op hun hulpvraag werd afgesproken dat door ons een risicoanalyse op hun persoonlijke veiligheidsrisico’s uitgevoerd zou worden.

Het uitgebreide achtergrondonderzoek

Om een goed beeld te krijgen over de persoonlijke veiligheidsrisico’s van dit gezin is door data analisten van het Family Security Office een uitgebreid achtergrondonderzoek uitgevoerd.

Ons achtergrondonderzoek liet zien dat dit gezin zeer kwetsbaar was op het gebied van online veiligheid. Er werd veel persoonlijke informatie gevonden op verschillende sites (O.a.: sportverenigingen / sportscholen / sportuitslagen / Facebook / LinkedIn /  scholen / media).

Door het combineren van de van verschillende sites afkomstige informatie bleek het vrij eenvoudig te zijn om een beeld te krijgen van de gezinssamenstelling en hun leefpatronen.

Beoordeling beveiliging woning

Een ander onderdeel van de risicoanalyse was het beoordelen van de beveiligingsmaatregelen van het  bestaande woonhuis.  Daarvoor werd door ons een tijdlijnanalyse opgesteld.

Bij een tijdlijnanalyse wordt op basis van een voor het gezin realistisch incident scenario inzichtelijk gemaakt wat de effectiviteit is van de beveiligingsmaatregelen.

De tijdlijnanalyse toonde aan dat de, door dit gezin, genomen maatregelen onvoldoende waren. Deze constatering was voor de familie een forse tegenvaller omdat er recent nog door hen geïnvesteerd was in aanvullende maatregelen.

Beveiligingsplan

De resultaten van de risicoanalyse, het inzicht in de potentiele veiligheidsrisico’s gebaseerd op werk- en leefomstandigheden en de veiligheidsbehoefte van het gezin werden door ons met de familie besproken. Vervolgens zijn deze door onze consultant samengevat in een beveiligingsplan op maat en een functioneel programma van eisen voor de beveiligingsmaatregelen.

Begeleiding & ontzorging vanuit het Family Security Office

Op verzoek van dit gezin is door ons Family Security Office de realisatie van het beveiligingsplan verzorgd. Deze realisatie bestond uit:

 • het toezicht houden op en coördineren van de werkzaamheden van de installateur van de beveiligingsmaatregelen;
 • Het opstellen van protocollen;
 • Het doen van een alarmsimulatie met als doel het toetsen van de juiste werking van de beveiligingsmaatregelen.

Naast het verzorgen van de realisatie van het beveiligingsplan, is de familie door ons begeleid bij het zoveel als mogelijk afschermen van hun privacy gevoelige informatie op het internet.

Permanente ondersteuning van het Family Security Office

Dit gezin heeft uiteindelijk gekozen voor permanente ondersteuning vanuit ons Family Security Office, te weten:

 • Het namens de familie beheren van alle relevante contracten;
 • Het zijn van eerste aanspreekpunt voor alle veiligheids- en/of beveiligingspartners;
 • Het periodiek verzorgen van verschillende trainingen aan gezinsleden om hun beveiligingsbewustzijn te vergroten en te onderhouden;
 • Het verzorgen preventieve observatie en persoonsbeveiliging;
 • Het 24/7 bieden van ondersteuning ingeval van incidenten;
 • Het jaarlijks doen van een kwetsbaarheidsonderzoek op privacy gevoelige informatie;
 • Monitoring van een goede werking van de beveiligingsmaatregelen;
 • Het meerdere malen per jaar uitvoeren van alarmsimulaties.

Het Family Security Office van ISP

Wanneer u behoefte heeft aan onafhankelijk en objectief advies over de beveiliging van uw gezin, uw woning of beiden dan kunnen de consultant van ons Family Security Office u hierbij helpen. Zij maken graag, geheel vrijblijvend, kennis met u en uw gezin.

Ons Family Security Office is dagelijks bereikbaar op telefoonnummer 0320 284141, u kunt eventueel ook gebruik maken van ons contactformulier.

Heeft u acute ondersteuning nodig dan zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar