Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Casus ouderenmishandeling

Onlangs hebben we bij een zorgverlener onderzoek gedaan naar ouderenmishandeling.
Meldingen van zorgverleners hierover waren de aanleiding tot dit onderzoek. Deze mishandelingen werden gepleegd door een inmiddels ontslagen collega, nadat zij op heterdaad werd betrapt bij het weggooien van medicatie.

Leermomenten
Uit het onderzoek kwamen een aantal belangrijke leermomenten naar boven.

Groepsdynamiek – verraad
Zo bleek uit interviews van de melders dat zij de incidenten pas durfden te melden op het moment dat de betrokken zorgverlener uit dienst was. Op de vraag waarom men niet eerder met de meldingen naar voren was gekomen, bleek dat de combinatie van hiërarchische verhoudingen, leeftijd, ervaring in de zorg en angstig om als verrader aangemerkt te worden de redenen hiervoor te zijn.

Deze onderzoeksresultaten waren voor het betreffende zorgverleners team een grote verrassing. Men verkeerde in de veronderstelling dat er een open sfeer was waarbij men elkaar vertrouwde en aansprak als er iets niet goed ging. Bespreking van de onderzoekresultaten hebben er toe geleid dat nog meer dan voorheen in overlegsituaties aandacht wordt besteed aan veiligheid van cliënten.

Persoonlijke levensomstandigheden – kort lontje
Uit het interview met de betrokken zorgverlener werd duidelijk dat de oorzaak van haar handelen lag in de persoonlijke omstandigheden. Haar thuissituatie gaf haar zoveel stress waardoor ze haar werk simpelweg niet meer aankon en dus niet goed functioneerde. Hoewel de zorgverlener zich dit bewust was, durfde ze het niet te erkennen omdat ze dit voor haarzelf als nederlaag voelde. Daarnaast was zij bang dat ze door openheid hierover haar baan en inkomen zou verliezen, waar zij zeer afhankelijk van was.
Daarnaast verklaarde ze dat ze bewust medicatie had weggegooid op de hoop dat ze betrapt zou worden, om zodoende voor haarzelf een escape te creëren.
Betrokkene gaf tijdens het interview aan dat de voor haar zware thuissituatie er ook toe leidde dat ze tijdens haar werk snel geïrriteerd was en weinig geduld kon opbrengen bij de zorgverlening aan cliënten.

Voor haar leidinggevende waren deze onderzoeksresultaten aanleiding om in de toekomst met nog meer zorg en alertheid te anticiperen op signalen van afwijkend gedrag bij zorgverleners.

Melding IGZ
Door de opdrachtgever is na afloop van het onderzoek melding gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Wilt u meer informatie over onderzoek dan kunt u contact met ons opnemen.