Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Casus examenfraude

Enkele jaren terug hebben wij voor een ROC een onderzoek mogen uitvoeren naar mogelijke fraude rondom de examinering van een MBO-student.

Een student had een voldoende gekregen op cruciale onderdelen van de praktijkstage, die helemaal niet waren uitgevoerd. Hierdoor kon de betreffende student alsnog zijn diploma halen. Het vermoeden was dat deze student opzettelijk bevoordeeld was door een docent, om alsnog te kunnen slagen.

Nadat het een alerte collega-docent bevreemdde dat deze student alsnog zou slagen en er kritische vragen werden gesteld, werd duidelijk dat het niet klopte wat er gebeurde. Inmiddels had de student zelf toegegeven een beoordelingsformulier van een afsluitende stage, zelf te hebben ingevuld en ingeleverd.

Tijdens het onderzoek werden verschillende personen geïnterviewd, zoals docenten, medewerkers van het examenbureau, de stagebegeleider van het stagebedrijf, de student in kwestie en diens ouders. Tevens werden de procedures bestudeerd.

Onze bevindingen na onderzoek werden geformuleerd:

  • Vanuit het onderzoek werd vastgesteld dat de interne procedures duidelijk voorschreven welke procedures er gevolgd dienden te worden, maar dat deze op verschillende punten niet werden nageleefd door de betreffende docent.
  • Tevens werd vastgesteld dat andere docenten handelden conform de voorgeschreven procedures

Op basis van de onderzoeksbevindingen besloot de onderwijsinstelling om de arbeidsovereenkomst met de betreffende docent te beëindigen.

Wilt u meer informatie over onderzoek dan kunt u contact met ons opnemen.