Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Casus diefstal drankflessen

Onlangs werden we gevraagd om ondersteuning bij de opheldering van diefstal van exclusieve en kostbare drankflessen. De schade van deze diefstal bedroeg meer dan € 60.000,-. Onze opdrachtgever was zelf in het bezit van camerabeelden en een bedrijfspas waarmee enkele drankflessen waren afgerekend, waarmee een relatie met de diefstal vermoed werd. Na aangifte bij de politie gaf de politie aan hierop niet te willen investeren in verband met capaciteit en prioritering.

Uit een deskresearch en informatieanalyse kon de identiteit van de betrokkene worden vastgesteld. Hierbij werden verschillende semi-openbare bronnen geraadpleegd. Zo bleek de betrokkene een directiefunctie te bekleden bij een organisatie en kon hij verder geïdentificeerd worden via de Kamer van Koophandel en afbeeldingen op het internet (social media). Ook bleek hij diverse vastgoed op naam te hebben, waaruit we een vermoedelijk woonadres konden identificeren. Daarnaast kwamen diverse (mobiele) telefoonnummers naar voren die aan betrokkene te linken waren. Een van deze telefoonnummers leidde ons naar een inmiddels verwijderde – maar toch nog zichtbare- internetadvertentie, waarop de goederen te koop werden aangeboden. Opvallend was dat deze advertentie geplaatst was op de dag dat de diefstallen hadden plaatsgevonden.

Met een rapport van de onderzoeksbevindingen heeft onze opdrachtgever de betrokkene geconfronteerd, waarna de betrokkene toegaf deze diefstal te hebben gepleegd. De schade werd nog dezelfde dag door de betrokkene vergoed!

Wilt u vrijblijvende fraude preventieadviezen dan kunt u contact met ons opnemen.