Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Bedreiging na vermissing

Een medewerker van een groothandel kwam op een zeker moment niet meer opdagen op zijn werk. Het leek alsof hij van de aardbodem verdwenen was. De directie ging vanuit bezorgdheid op onderzoek uit. Inmiddels was wel bekend dat de medewerker financiële problemen had en er werd niet uitgesloten dat de betreffende medewerker zich zelf iets zou aan doen.

Enkele dagen later nam de betreffende medewerker zelf contact op met de directie en gaf te kennen dat hij onwel was geworden en in het ziekenhuis had gelegen.
De directie verweet hem dat hij niets van zich had laten horen, en vertrouwde het verhaal niet. Men belde het ziekenhuis, waar de medewerker zou hebben gelegen, maar daar kende men de persoon niet. Men besloot hem aan te zeggen dat zijn jaarcontract niet verlengd zou worden.
Nadat de directie dit had gedaan werd de directie telefonisch bedreigd met de dood en zocht men ondersteuning bij ons.

Gezamenlijk werd besloten om te kiezen voor “de aanval”. Samen met de directie werd een gesprek gevoerd met de persoon in kwestie en werd hem duidelijk gemaakt dat bedreigingen ontoelaatbaar waren. Hierop bood de (ex) medewerker zijn verontschuldigingen aan en was de “kou uit de lucht”.