Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Bedreiging bij woningbouwcorporatie

Door een woningbouwcorporatie werd onze ondersteuning gevraagd bij een geëscaleerde situatie waarbij medewerkers en bestuurders van deze organisatie werden bedreigd.|
Men werd geconfronteerd met een ernstig conflict met gezinnen uit één familie die in een tijdelijke mobile behuizing woonden.

Deze gezinnen verbleven daar in afwachting van de oplevering van de voor hen in aanbouw zijnde woningen op hetzelfde terrein. Het conflict bestond uit stevige oplopende meningsverschillen over bouwafspraken, financiën, deadlines, verwachtingen en -niet in de laatste plaats- uit veel emoties.
De situatie was inmiddels zo hoog opgelopen, dat er verbaal en via social media ernstige dreigementen aangaande de persoonlijke veiligheid werden geuit naar eerstelijns-medewerkers van de opdrachtgever en het management.

Een van onze consultants werd aan het crisisteam toegevoegd voor het opstellen van dreigingsanalyses, het bepalen van een de-escalatie strategie. Gedurende een korte periode zijn preventieve observatie en beschermende taken uitgevoerd ten behoeve van de bedreigde medewerkers.
We zijn er in geslaagd om de dreiging weg te nemen waardoor de bedrijfsvoering van de organisatie niet langer werd verstoord en het voor betrokken partijen uiteindelijk mogelijk werd om afspraken te maken.

Ook u kunnen wij behulpzaam zijn in crisissituaties, voor informatie neem contact met ons op.