Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Per 01-01-2016 zijn organisaties verplicht om datalekkage te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, dit staat bekend als de meldplicht datalekken. Daarnaast moeten organisaties passende technische en organisatorische maatregelen treffen om datalekken te voorkomen. (art 13 Wet Bescherming Persoonsgegevens) Maar hoe zorgt u nu voor correcte informatiebeveiliging.

Passende maatregelen helpen het waarborgen van correcte informatiebeveiliging

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens, het vroegere College Bescherming Persoonsgegevens, zijn passende maatregelen omschreven als: ‘iedereen moet er op kunnen vertrouwen dat zijn of haar gegevens voldoende worden beveiligd’. Dit betekent dat bij een datalek achteraf pas getoetst wordt of uw informatiebeveiliging op orde is. Wenselijk is natuurlijk om vooraf te weten hoe u zorgt voor correcte informatiebeveiliging.

De beveiliging van informatie vereist passende maatregelen welke worden vastgelegd in een correct informatiebeveiligingsbeleid. Hiervoor is van belang dat u bekend bent met de risico’s die verband houden met de aanwezige informatie en/of de informatie die door de organisatie bij derden is neergelegd om te bewerken.

Correcte informatiebeveiliging, onze aanpak

Met behulp van het door ons ontwikkelde en in de praktijk beproefde analyse instrument, de Risk Assessment, krijgt u direct inzicht in de kwetsbaarheden van de beveiliging van uw informatie.
Aanvullend op de risk assessment beoordelen wij uw bestaande informatie beveiligingsmaatregelen.

Bij de beoordeling van de risico’s wordt rekening gehouden met criteria zoals:

  • Beschikbaarheid: Beschikbaarheid betreft het waarborgen dat geautoriseerde gebruikers op de juiste momenten toegang hebben tot informatie en aanverwante bedrijfsmiddelen (informatiesystemen).
  • Integriteit: Integriteit betreft het waarborgen van de juistheid, tijdigheid (actualiteit) en volledigheid van informatie en de verwerking ervan.
  • Vertrouwelijkheid: Met vertrouwelijkheid wordt gedoeld op het waarborgen dat informatie alleen toegankelijk is voor degenen die hiertoe zijn geautoriseerd.

Het resultaat van de Risk Assessment

De Risk Assessment geeft u inzicht in hoe u zorgt voor correcte informatiebeveiliging. U krijgt inzicht in de voor uw organisatie passende maatregelen en toont wat u moet doen om ervoor te zorgen dat men er op kan vertrouwen dat de informatie voldoende beveiligd is. Wilt u meer informatie over onze Risk Assessment? Neemt u dan geheel rijblijvend contact met ons op.

Ondersteuning bij het opstellen van een correct informatiebeveiligingsbeleid

Als specialist op het gebied van risicomanagement, bieden wij volledige ondersteuning op het gebied van informatiebeveiliging. Wij stellen met u, of voor u, een informatiebeveiligingsbeleid op, of we verzorgen een audit op uw huidige informatiebeveiligingsbeleid. Met onze hulp zorgt u voor correcte informatiebeveiliging.

Awareness van uw medewerkers

Het bewustzijn van uw medewerkers draagt bij aan correcte informatiebeveiliging, de mens is vaak de zwakste schakel. Ook op het gebied van de awareness van uw medewerkers kunnen wij u ondersteuning bieden. Download onze Productkaart Cyber Awareness trainingen voor meer informatie.

Neem contact met ons op
Hans Slaman
Oprichter