Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Hoe zorg ik voor structuur?

Als organisatie wilt u het liefst zorgeloos de activiteiten kunnen voortzetten. Soms wordt u echter plotseling geconfronteerd met incidenten zoals inbraak, brand, sabotage etc. Wanneer u hierop niet voorbereid bent kan dit resulteren in: omzetdaling; verlies van opdrachten aan de concurrentie; hogere verzekeringspremies en dergelijke.

Met behulp van een Business Continuity Managementplan kunt u uw organisatie voorbereiden op en beschermen tegen verstoring van continuïteit. Het plan biedt een houvast waardoor de schade, ingeval van incidenten beperkt blijft.

In een zogenaamde Risico- & Business Impact Analyse worden eerst de risico’s geïdentificeerd die een bedreiging kunnen vormen voor de reputatie en continuïteit van de organisatie. Vervolgens wordt gekeken naar de gevolgen (impact) van een calamiteit en de kwetsbaarheid van de organisatie. Hierbij kunnen aspecten worden beschouwd zoals: financiële-, personele-, juridische-, organisatorische- en maatschappelijke gevolgen.

Onze gecertificeerde business continuity consultants kunnen u dus helpen om het proces van Business Continuity Management meer structuur te geven en tot een goed einde te brengen. Dit doen we door middel van een helpende hand te bieden bij o.a.:

  • het opstellen van een beleid/ visie;
  • het inzichtelijk maken van de risico’s;
  • het ondersteunen bij/ uitvoeren van een Business Impact Analyse;
  • het voorstellen van (herstel)maatregelen en begeleiden bij de invoering daarvan;
  • het toetsen van de organisatie op de uitgevoerde maatregelen middels audits en simulaties.
Neem contact met ons op
Hans Slaman
Oprichter