Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Een organisatie met internationale medewerkers in dienst kan, net als bij organisaties met veelal Nederlandse medewerkers, te maken krijgen met bepaalde risico’s die een functie met zich meebrengt. Veel organisaties hebben daarom de wens om ook de internationale kandidaten te laten screenen op een gelijkwaardig niveau als dat van de Nederlandse kandidaten. Een dergelijke buitenland screening kan de nodige uitdagingen met zich meebrengen ten opzichte van een screening van een Nederlandse kandidaat.

Echtheidskenmerken op documenten bij een buitenland screening

Bij het screenen van een Nederlandse kandidaat worden er Nederlandse documenten opgevraagd. Echtheidskenmerken kunnen hierbij in de meeste gevallen door eigen kennis en ervaring geverifieerd worden.

Bij een kandidaat uit het buitenland, een buitenland screening, ontbreekt bij veel werkgevers de kennis en ervaring op het gebied van echtheidskenmerken. Deze echtheidskenmerken komen met name voor op documenten als het identiteitsbewijs, rijbewijzen en de diploma’s.

Elk land heeft zijn eigen echtheidskenmerken als het gaat om identiteitsbewijzen, rijbewijzen en diploma’s. Voor een organisatie zonder de kennis van deze echtheidskenmerken, kan het een hele klus zijn om te achterhalen welke kenmerken bij welk land horen.

De echtheid controleren van een identiteitsbewijs

Op de website van de Raad van de Europese Unie is een gegevensbank beschikbaar die, in geval van een buitenland screening, beknopte informatie kan geven over echtheidskenmerken van identiteitsdocumenten. Deze site bevat afbeeldingen van de verschillende reisdocumenten met daarbij informatie over de beveiligingskenmerken.

Naast het checken van de echtheidskenmerken, is het van belang een identiteitsdocument te controleren op geldigheid en de status van het document vast te stellen; is het document gestolen of vermist? Hiermee voorkomt u dat een kandidaat een screening proces in gaat, met een gestolen document van een ander persoon.

De status en echtheid controleren van een diploma

Bij een Nederlandse screening controleert u, in veel gevallen aan de hand van het cv, de gevolgde opleidingen en behaalde diploma’s. Vervolgens kunt u, via de verschillende online bronnen, de inhoud en het niveau van de opleiding achterhalen en de echtheid van het diploma controleren.

Bij een buitenland screening kan het achterhalen van de informatie over de opleiding, denk hierbij aan niveau en inhoud van de opleiding, en de echtheid van het diploma in sommige gevallen moeilijk te achterhalen zijn. Via de website van Nuffic, is veel informatie te achterhalen over belangrijke diploma’s in het buitenland en de daarbij behorende echtheidskenmerken. Dit kan helpen om de status en de echtheid te controleren bij een buitenland screening.

Referenten check kredietinformatie en aanvraag VOG bij een buitenland screening

Het controleren van echtheidskenmerken op documenten is zonder database een tijdrovende klus wanneer het gaat om een buitenland screening. Maar ook het checken van referenten en het aanvragen van een VOG, kan anders verlopen wanneer u een buitenland screening uitvoert.

Referenten check

Door cultuur, gewoontes, tijdsverschil of bijvoorbeeld de taal, kan een referentencheck, die in Nederland vaak met één telefoontje geregeld is, bij een buitenland screening meer tijd in beslag nemen. Door deze barrières kan het gebeuren dat een referentencheck niet of niet volledig uitgevoerd kan worden, waardoor er wellicht essentiële informatie ontbreekt over de kandidaat.

Kredietinformatie

Inwoners van Nederland worden geregistreerd zodra zij een lening afsluiten. Ook bezittingen of een groot vermogen worden geregistreerd. Wanneer een kandidaat in de financiële problemen zit, is ook deze informatie voor u als werkgever beschikbaar wanneer een kandidaat deze wil delen.

Helaas kent niet elk land een BKR instantie, waar deze informatie verzameld wordt. Elk land heeft zo zijn eigen regels en procedures om dergelijke informatie vast te leggen. Om deze informatie te verkrijgen bent u afhankelijk van de kennis van de kandidaat. Hij of zij zal in het land van herkomst deze informatie moeten opvragen.

VOG (verklaring omtrent gedrag)

Met een VOG krijgt een organisatie inzicht in het relevante justitiële verleden van een kandidaat. Binnen Nederland kennen wij één centraal punt voor deze aanvragen, Dienst Justis. Voor buitenlandse VOG-documenten is er geen centraal punt. Wel bestaat er voor vrijwel elk land een police clearance, criminal record check, certificate of good conduct of een ander vergelijkbaar document.

Bij een buitenland screening worden deze documenten opgevraagd bij de daarvoor bestemde instanties in het buitenland. Elk land heeft voor dit document een eigen specifiek echtheidskenmerk, dat per land afwijkt. Ook is de wijze van aanvraag per land verschillend.

Maak gebruik van de database van ISP bij een buitenland screening

International Security Partners is in staat om de benodigde documenten samen met uw kandidaat op te vragen in nagenoeg alle landen. Door jarenlange ervaring en een zorgvuldig opgebouwde database, hebben wij de kennis in huis om een buitenland screening snel en efficiënt af te ronden.

Onze database bevat informatie over de echtheidskenmerken voor documenten als identiteitsbewijs, diploma, VOG, etc. Ook de bronnen die nodig zijn voor het opvragen van deze verschillende documenten hebben wij beschikbaar in onze database.

Bij twijfel over de echtheid van bepaalde documenten, nemen wij contact op met de betreffende instantie in het buitenland, zodat u er altijd op kunt vertrouwen dat de informatie juist is.

Meer informatie over buitenland screening?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op, wij beantwoorden al uw vragen en denken graag met u mee. Het screenen van medewerkers die uit het buitenland komen, is onderdeel van onze dienstverlening op het gebied van in- en pre- employment screening.

Zakelijke relaties uit het buitenland screenen

Doet u veel zaken met internationale bedrijven, ook dan is screening een middel om de integriteit en betrouwbaarheid van uw zakenpartner te controleren. Voor het screenen van (internationale) zakerelaties,  hebben wij de dienst ‘Screenen rechtspersoon’. Download voor meer informatie onze productkaart.

Neem contact met ons op
Rivka van Doorn
Manager afdeling Screening & Backoffice