Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Gegijzeld door het Coronavirus deel 6

Dilemma’s

Kenmerken van crisismanagement zijn o.a. dat je geconfronteerd wordt met duivelse dilemma’s, dilemma’s die buiten het reguliere proces van organisaties vallen en waarbij veelal tijdsdruk wordt gevoeld. Redenen waarom besluitvorming bij crisis anders verloopt dan onder normale omstandigheden en niet geheel zonder risico is.

Dilemma’s leiden tot onzekerheid

Wij zien in onze praktijk dat dit leidt tot onzekerheid. Omgaan met die onzekerheid is niet iedereen gegeven. Door middel van realistische oefeningen, crisissimulaties, is het mogelijk om mensen vertrouwd te maken met die onzekerheid door hen te leren hoe hier mee om te gaan.

Besluitvorming

Voor wat betreft besluitvorming is het cruciaal dat de onderliggende informatie verifieerbaar is. Klakkeloos aannemen van iets dat wordt gezegd of geschreven is uit den boze. Feiten en omstandigheden dienen geverifieerd te zijn alvorens op basis daarvan conclusies en besluiten worden genomen. En daarbij geldt dat uitgegaan dient te worden van het slechtst mogelijk denkbaar scenario.

Tekst: Hans Slaman (Algemeen Directeur International Security Partners)