Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Gegijzeld door het Coronavirus deel 3

Crisismanagement

Inmiddels is duidelijk dat Nederland B.V. tengevolge van het Coronavirus zich nog steeds in een crisissituatie bevindt en er nog geen zicht is op het einde van deze situatie.

 

Het managen van een crisis

‘Het managen van een crisis is het sturen van een situatie in de gewenste richting.’ Wanneer die situatie lang voortduurt is crisismanagement een ware uitputtingsslag voor zowel het crisis managementteam, de getroffen organisatie, diens medewerkers en andere stakeholders.

Focus houden bij een langdurige crisissituatie

Het is bij een langdurige situatie lastig om de focus vast te houden en stakeholders aangesloten te houden. Daarbij komt dat voor leden van een crisisteam het managen van een crisis veelal geen hoofdtaak is. Dit maakt het voor hen extra zwaar. Het verdelen van aandacht over de crisis en de reguliere werkzaamheden is voor hen een hele zware opgave die veel energie vraagt.

Het algemene crisisteam en het kernteam

Om te voorkomen dat leden van een crisisteam bezwijken kan ervoor gekozen worden om het crisisteam op te splitsen in een algemeen en kernteam. Het algemene (volledige) crisisteam overlegt bijvoorbeeld aan elk begin en einde van de dag, terwijl het kernteam zich volledig concentreert op de ontwikkelingen van de crisissituatie.

Tekst: Hans Slaman (Algemeen Directeur International Security Partners)