Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Iedere werknemer heeft behoefte aan een veilige, open werkomgeving. Het kernwoord daarbij is vertrouwen. Vertrouwen in elkaar, in de processen en systemen en in de directie. Helaas wordt dat vertrouwen nog te vaak geschaad. Ongewenste intimiteiten, diefstal, vernielingen of pesterijen op de werkvloer - het is slechts een greep uit de praktijkvoorbeelden die we tegenkomen. Vermoedt u dat er sprake is van fraude of niet-integer gedrag? Wij ondersteunen u graag.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Hoewel vermoedens van fraude regelmatig voorkomen, schromen veel organisaties om de hulp van een externe partij in te schakelen. Dat is ook niet zo vreemd. U wilt immers iemand niet ‘zomaar’ beschuldigen. Juist daarom is een onafhankelijk, objectief en discreet onderzoek van groot belang om de feiten boven tafel te krijgen. Met de uitkomsten van het fraudeonderzoek, heeft u voldoende juridische gronden om eventuele vervolgstappen te ondernemen. De ervaring leert ons dat het goed is tijdig een onderzoek in te stellen. Hoe langer u wacht, hoe groter de risico’s en wellicht de schade. Onze experts hebben ruime ervaring in fraude- en integriteitsonderzoek en adviseren u graag over de vervolgstappen.

Hoe gaan we te werk?

Het doel van een fraude- of integriteitsonderzoek is om te achterhalen wat zich heeft afgespeeld, wie erbij betrokken waren en wat de gevolgen hiervan zijn. We starten altijd met een uitgebreid ‘deskonderzoek’, waarbij de informatie van online en offline gegevensdragers onder de loep genomen worden. Vervolgens analyseren en interpreteren we deze gegevens. Tot slot volgen de interviews met getuigen, tipgevers en een mogelijke dader. Aan het eind van het onderzoek ontvangt u een feitenrapportage die u als bewijsmateriaal in juridische procedures kunt gebruiken.

Hieronder een kort overzicht van de onderdelen van een onderzoek:

  • Het bepalen van het juridisch kader.
  • Het veiligstellen van gegevensdragers zoals smartphones, tablets, pc’s en laptops, en navigatiesystemen.
  • Het onderzoeken en analyseren van (digitale) bestanden.
  • Het inzichtelijk maken van complexe en/of grote hoeveelheden data met behulp van specialistische analyseprogramma’s.
  • Het reconstrueren van gebeurtenissen door middel van een tijdlijnanalyse.
  • Het plaatsen van verborgen camera’s en het observeren van personen.
  • Het interviewen van personen.
  • Bewijsmateriaal voor juridische procedures.

Voor ons onderzoek maken we gebruik van de meest moderne technieken. Bovendien werken we volgens de laatste inzichten over het uitvoeren van een forensisch onderzoek.

Meer informatie

De schade bij fraude of een integriteitsissue kan enorm zijn. Daarom is het belangrijk tijdig in te grijpen als u iets vermoedt. Benieuwd wat onze experts voor u kunnen betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Graag ontvang ik menukaart Fraude en integriteit

Neem contact met ons op
Evert Slaman
Algemeen directeur

Wat we voor u kunnen betekenen

Forensisch fraudeonderzoek
Vermoedt u dat er sprake is van fraude?
Bekijk deze dienst
Integriteitsonderzoek
Raak overtuigd van iemands integriteit
Bekijk deze dienst
Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag
Hoe beschermt u uw medewerkers tegen ongewenst gedrag?
Bekijk deze dienst
Fraudebestrijding in de retail
Is de beveiliging van uw winkel op orde?
Bekijk deze dienst
Fraudepreventieadviezen
Hoe voorkomt u dat er in uw bedrijf gefraudeerd wordt?
Bekijk deze dienst
Dynamische observatie
Twijfelt u aan de integriteit van uw medewerkers?
Bekijk deze dienst