Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

U screent reeds uw medewerkers of u overweegt om uw medewerkers te gaan screenen dan kunnen onderstaande vragen voor u een steuntje in de rug zijn. Staat uw vraag er niet tussen, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Wat is het voordeel van pre-employment screening voor mijn organisatie?

Allereerst beperkt u als werkgever het risico op niet-betrouwbare medewerkers zo veel mogelijk.
Enerzijds door het preventieve effect dat uitgaat van deze maatregelen. Het gebeurt nog wel eens dat mensen zich terugtrekken uit een sollicitatieprocedure zodra er een screening blijkt plaats te vinden.
Anderzijds doordat er tijdens de screening zaken aan het licht kunnen komen die een risico vormen bij het aangaan van een dienstverband met een betreffende sollicitant.

Daarnaast laat u hiermee als bedrijf zien dat betrouwbaarheid en integriteit voor uw organisatie belangrijk zijn en u als werkgever er alles aan gedaan heeft om dat te waarborgen. Zodoende versterkt u hiermee het imago van uw bedrijf.

Zijn er verschillende soorten screenings?

Ja, er zijn verschillende soorten screenings. Dit kan een basisscreening zijn waarbij alleen een VOG wordt aangevraagd, tot een zwaardere screening waarbij een achtergrondonderzoek, referentiecheck, financiële check en persoonlijk interview onderdelen zijn.

U wordt door ons begeleid bij het bepalen van de soort c.q. het niveau van screening.
Omdat elke organisatie anders is blijft screening maatwerk. Uiteraard ondersteunen wij de klant in dit maatwerk proces om zo tot een goed screeningbeleid te komen.

Mag dat, een pre-employment screening?

Ja, dat mag. Er zijn echter wel wettelijke voorwaarden waaraan voldaan moet worden. De reden hiervoor is dat een pre-employment screening inbreuk maakt op de privacy van een persoon.

De belangrijkste voorwaarden zijn dat de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft, dat de screening noodzakelijk is en dat de werkgever de sollicitant of werknemer vooraf en achteraf goed informeert.

Het gerechtvaardigd belang zit voornamelijk in het feit dat een werkgever erop moet kunnen vertrouwen dat een werknemer betrouwbaar is. De noodzakelijkheid houdt in dat als er een ander minder ingrijpend middel is om vast te stellen of de werknemer betrouwbaar is dit gebruikt moet worden. De informatieplicht houdt in dat de sollicitant of medewerker vooraf op de hoogte moet zijn van de screening en dat achteraf de resultaten gedeeld moeten worden.

Kunnen buitenlandse kandidaten ook gescreend worden?

Ja, er kunnen ook buitenlandse kandidaten gescreend worden. Voor veel bronnen die in Nederland gebruikt worden bij het screenen van medewerkers, is in het buitenland een alternatief voor handen. Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden in het betreffende land waar de te screenen kandidaat woonachtig is/tot voor kort gewoond heeft

Hoe lang duurt het proces van pre-employment screening?

Uiteraard hangt dit af van het screeningsniveau. Bij een basisscreening zonder persoonlijk gesprek en referentiecheck, kan dit binnen enkele dagen afgerond worden. Als een VOG onderdeel is van de screening, zal dit in de praktijk vaak iets langer zijn vanwege de doorlooptijd bij Dienst Justis.

Bij screenings waar een persoonlijk gesprek plaatsvindt en referenties benaderd worden, is de gemiddelde looptijd twee weken afhankelijk van de beschikbaarheid van de kandidaat en diens referenten.

Wat is een VOG?

Een VOG is een Verklaring Omtrent Gedrag. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de kandidaat in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Hoe vraagt mijn kandidaat een VOG aan?

Wij zorgen dat de aanvraag VOG voor uw kandidaat klaargezet wordt bij Dienst Justis. De kandidaat hoeft dus niet zelf bij zijn/haar gemeente een VOG aan te vragen. Via Dienst Justis ontvangt de kandidaat een e-mail om in te loggen met zijn of haar DigiD. Na inloggen dient de kandidaat zijn of haar gegevens te bevestigen en de betaling voor de VOG te voldoen, na betaling wordt de VOG in behandeling genomen. Zodra Dienst Justis de aanvraag heeft behandeld, informeert zij de kandidaat schriftelijk over de afhandeling van de aanvraag. Meer informatie over een VOG kunt u vinden op de website van Dienst Justis

Wat is BKR?

BKR is het Bureau Krediet Registratie, gevestigd te Tiel. Dit is een Nederlands kredietregistratiebureau. Het houdt van elke persoon met een in Nederland afgesloten krediet een elektronisch dossier bij in het Centraal Krediet Informatiesysteem.

Waarom wordt er een BKR controle gedaan bij een pre-employment screening?

Financiële druk bij een kandidaat kan van invloed zijn op de risico’s van het te werk stellen van de betreffende medewerker binnen de organisatie.

Let op! Wanneer een kandidaat geregistreerd staat bij het BKR betekent dit NIET automatisch dat er sprake is van een risico. Dit is afhankelijk van meerdere factoren, zoals bijvoorbeeld de financiële draagkracht van een kandidaat en of er bijvoorbeeld wel/geen achterstanden in betalingen zijn geconstateerd. Wij wegen alle factoren af en bespreken dit met de kandidaat om zodoende te kunnen adviseren of er sprake is van één of meerdere risico’s.

Wat is DUO?

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor studenten en scholieren is een uitvoeringsorganisatie die valt onder de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO verstrekt o.a. studiefinanciering, erkent diploma’s en organiseert examens. In het diplomaregister van DUO staan diplomagegevens van alle, door het ministerie van OCW erkende Nederlandse opleidingen. Meer informatie over DUO is te vinden op de website van
DUO

Waar gaat het screeningsinterview over?

Tijdens het screeningsinterview wordt met de kandidaat gesproken over risico’s die specifiek van toepassing zijn bij de betreffende functie. Het doel daarvan is om de integriteit van de kandidaat vast te stellen en in hoeverre het aangaan van een arbeidsovereenkomst een risico voor de werkgever met zich meebrengt.
Tevens worden de resultaten uit de overige onderdelen van het screeningsproces met de kandidaat besproken, zoals: de integriteitsvragenlijst, resultaten van het achtergrondonderzoek en de referentgesprekken.
Onze consultants zijn getraind en zeer ervaren in het doen van deze persoonlijke en vertrouwelijke interviews.

Hoe lang duurt het voordat ik de uitslag van de screening ontvang?

Wanneer het laatste onderdeel van de screening is afgerond ontvangt u binnen 48 uur de integriteitsverklaring.

Wat gebeurt er met de gegevens van kandidaten als de screening is afgerond?

Standaard bewaren wij de gegevens maximaal 2 jaar, deze termijn kan naar wens verkort worden.
Wij garanderen dat de gegevens nooit gebruikt zullen worden voor commerciële doeleinden en delen deze informatie niet met derden.

Staat uw vraag er niet bij?

Het kan natuurlijk gebeuren dat het antwoord op uw vraag er niet bij staat. Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier of bel naar 0320 284141.

Mijn medewerkers screenen?

Denkt u er aan om pre-employment screening te implementeren binnen uw organisatie, of zoekt u een nieuwe partner voor pre-employment screening? Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem vandaag nog geheel vrijblijvend contact met ons op. Download voor meer informatie onze 'Menukaart Screening'.

Meer informatie?
Samantha Oskam
Backoffice medewerker sales