Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

U screent reeds uw medewerkers of u overweegt om uw medewerkers te gaan screenen dan kunnen onderstaande vragen voor u een steuntje in de rug zijn. Staat u vraag er niet tussen, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Wat is het voordeel van pre-employment screening voor mijn organisatie?

Allereerst beperkt u als werkgever het risico op niet-betrouwbare medewerkers zo veel mogelijk.
Enerzijds door het preventieve effect dat uitgaat van deze maatregelen. Het gebeurt nog wel eens dat mensen zich terugtrekken uit een procedure zodra er een screening blijkt plaats te vinden.
Anderzijds doordat er tijdens de screening zaken aan het licht kunnen komen die een risico vormen bij het aangaan van een dienstverband met een betreffende sollicitant.

Daarnaast laat u hiermee als bedrijf zien dat betrouwbaarheid en integriteit voor uw organisatie belangrijk zijn en u als werkgever er alles aan gedaan heeft om dat te waarborgen. Zodoende versterkt u hiermee het imago van uw bedrijf.

Zijn er verschillende soorten screenings?

Ja, er zijn verschillende soorten screenings. Dit kan zijn van een basisscreening waarbij alleen een VOG wordt aangevraagd, tot een zwaardere screening waarbij een achtergrondonderzoek, referentiecheck, financiële check en persoonlijk interview onderdelen zijn.

De klant wordt door ons begeleid bij het bepalen de soort c.q. niveau van screening. Leidend daarbij is een risicoanalyse die wij samen met de klant opstellen. Met behulp van de hiervoor door ons ontwikkelde en in praktijk beproefde menukaart lukt het om voor elke klant de screeningsniveaus te bepalen.
Omdat elke organisatie anders is blijft screening maatwerk. De klant ziet bij deze menukaart direct alle mogelijkheden en bijbehorende prijzen. Uiteraard ondersteunen wij de klant in dit proces om zo tot een goed screeningbeleid te komen.

Mag dat, een pre-employment screening?

Ja, dat mag. Er zijn echter wel wettelijke voorwaarden waaraan voldaan moet worden. De reden hiervoor is dat de screening voor een sollicitant of werknemer als ingrijpend kan worden ervaren.

De belangrijkste voorwaarden zijn dat de werkgever een legitieme reden (gerechtvaardigd belang) heeft, dat de screening noodzakelijk is en dat de werkgever de sollicitant of werknemer vooraf en achteraf goed informeert.

De legitieme reden zit voornamelijk in het feit dat een werkgever erop moet kunnen vertrouwen dat een werknemer betrouwbaar is. De noodzakelijkheid is dat als er een ander minder ingrijpend middel is om vast te stellen of de werknemer betrouwbaar is dit gebruikt moet worden. De informatieplicht houdt in dat de sollicitant of medewerker vooraf op de hoogte moet zijn van de screening en dat achteraf de resultaten gedeeld moeten worden.

Kunnen buitenlandse kandidaten ook gescreend worden?

Ja, er kunnen ook buitenlandse kandidaten gescreend worden. Uiteraard zullen er verschillen zijn in de bronnen die gebruikt gaan worden. Ook voor buitenlandse kandidaten kunnen crimineel verleden (de Nederlandse VOG), kredietinformatie (zoals in Nederland BKR) en referenties opgevraagd worden. Zelfs een screeningsinterview kan gehouden worden met kandidaten die (nog) in het buitenland verblijven. Middels Skype kan een dergelijk gesprek plaatsvinden.

Hoe lang duurt het proces van pre-employment screening?

Uiteraard hangt dit af van het screeningsniveau. Bij een basisscreening zonder persoonlijk gesprek en referentiecheck, kan dit binnen enkele dagen afgerond worden. Als een VOG onderdeel is van de screening, zal dit in de praktijk vaak iets langer zijn vanwege de doorlooptijd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Bij screenings waar een persoonlijk gesprek plaatsvindt en referenties benaderd worden, is de gemiddelde looptijd twee weken afhankelijk van de beschikbaarheid van de kandidaat en diens referenten.

Wat is een VOG?

Een VOG is een Verklaring Omtrent Gedrag. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van uw kandidaat in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Hoe vraagt mijn kandidaat een VOG aan?

Wij zorgen dat de aanvraag VOG voor uw kandidaat klaar gezet wordt bij Dienst Justis. Via Dienst Justis ontvangt de kandidaat een e-mail om in te loggen met zijn of haar DigiD. Na inloggen dient de kandidaat zijn of haar gegevens te bevestigen en de betaling voor de VOG te voldoen, na betaling wordt de VOG in behandeling genomen. Zodra Dienst Justis de aanvraag heeft behandeld, informeert zij de kandidaat schriftelijk over de afhandeling van de aanvraag. Meer informatie over een VOG kunt u vinden op de website van dienst Justis

Wat is BKR?

BKR is het Bureau Krediet Registratie, gevestigd te Tiel. Dit is een Nederlands kredietregistratiebureau. Het houdt van elke persoon met een in Nederland afgesloten krediet een elektronisch dossier bij in het Centraal Krediet Informatiesysteem.

Waarom wordt er een BKR controle gedaan bij een pre-employment screening?

Een registratie bij het BKR kan mogelijk financiële risico’s met zich meebrengen. Financiële druk bij een kandidaat kan van invloed zijn op de risico’s van de organisatie.

Let op! Wanneer een kandidaat geregistreerd staat bij het BKR betekent dit NIET automatisch een afwijzing. In zo’n situatie treden wij in overleg met onze opdrachtgever c.q. de werkgever om te toetsen in hoeverre er sprake is van een risico en te adviseren over hoe dit te bespreken met de kandidaat.

Wat is DUO?

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor studenten en scholieren verstrekt studiefinanciering, erkent diploma’s en organiseert examens. In het diplomaregister van DUO staan diplomagegevens van alle, door het ministerie van OCW erkende Nederlandse opleidingen
Meer informatie over DUO is te vinden op de website van DUO

Waar gaat het screeningsinterview over?

Tijdens het screeningsinterview wordt aan de hand van de functie gebonden risico’s met de kandidaat gesproken. Doel daarvan is om de integriteit van de kandidaat vast te stellen en in hoeverre het aangaan van een arbeidsovereenkomst een risico voor de werkgever met zich meebrengt.
Tevens bespreken we de resultaten uit de overige onderdelen van het screenings proces zoals: de integriteitsvragenlijst, resultaten van het achtergrondonderzoek en de referentgesprekken.
Onze consultants zijn getraind en zeer ervaren in het doen van deze persoonlijke en vertrouwelijke interviews.

Hoe lang duurt het voordat ik de uitslag van de screening ontvang?

Wanneer het laatste onderdeel van de screening is afgerond ontvangt u binnen 48 uur de integriteitsverklaring per e-mail.

Wat gebeurt er met de gegevens van kandidaten als de screening is afgerond?

Standaard bewaren wij de gegevens maximaal 2 jaar, dit kan naar wens aangepast worden.
Wij garanderen dat de gegevens nooit gebruikt zullen worden voor commerciële doeleinden.

Staat uw vraag er niet bij?

Het kan natuurlijk gebeuren dat het antwoord op uw vraag er niet bij staat. Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier of bel naar 0320 284141.

Mijn medewerkers screenen?

Denkt u er aan om screening in te voeren binnen uw organisatie of zoekt u een nieuwe partner voor screening? Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken. Neem vandaag nog geheel vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Download voor meer informatie onze 'Menukaart Screening'.

Meer informatie?
Samantha Oskam
Backoffice medewerker sales