Family Security Office Alarmcentrale

Er is bij mij ingebroken…en nu?

Een adequate en professionele response op incidenten, bijvoorbeeld inbraken, is cruciaal voor opsporing en aanhouding van dader(s) en ter voorkoming van verdere escalatie. Wij bieden de mogelijkheid tot het aangaan van een overeenkomst waarbij een 24-uurs bereikbaarheid en ondersteuning wordt gegarandeerd.

Wij helpen u na een incident

Incidenten kunnen variëren van een woninginbraak, ‘verdachte’ telefoontjes tot en met alarmmeldingen. De incidentopvolging gebeurt op basis van vooraf opgestelde protocollen. Deze zijn veelal aanvullend op de alarmopvolging van een particuliere beveiligingsorganisatie.

In geval van een incidentmelding wordt er vanuit ons Family Security Office Alarmcentrale direct de noodzakelijke acties ondernomen en gecoördineerd.

Bijvoorbeeld het instellen van een onderzoek ter plaatse, begeleiding bij het doen van aangifte bij de politie, contacten met de verzekeraar en/of schade-expert, zorgdragen voor noodreparaties, slachtofferzorg, e.d.

Inhoud overeenkomst

Onder de overeenkomst vallen o.a. de volgende zaken:

  • 24-uurs bereikbaarheid;
  • Het samenstellen van een protocol om goede incidentopvolging te waarborgen;
  • Toegang tot een internationaal netwerk van beveiliging-/veiligheidsspecialisten;
  • Het coördineren van de alarmopvolging en -afhandeling.

Uw voordeel

  • Wij kunnen u de zekerheid bieden van gegarandeerde actie bij incidenten.
  • 24 uur bereikbaarheid & beschikbaarheid.
  • De juiste acties bij incidenten;
  • Altijd actuele alarm opvolgingprotocollen;
  • U hoeft zelf geen contacten meer te onderhouden met uw beveiligingsorganisatie.