Executive Security Plan

Waarom zouden we beveiligingsmaatregelen treffen voor onze directie?

Hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind. Dit geldt zeker voor bestuurders, directieleden en leden van Raden van Bestuur van (succesvolle en aan de weg timmerende) organisaties. Voor de buitenwereld vormen zij vaak de verpersoonlijking van de organisatie. Als boegbeeld van de organisatie zijn zij van grote waarde en kwetsbaar. Kortom voldoende redenen om serieus na te denken over te nemen beveiligingsmaatregelen.

Het executive protection plan beschrijft het risicoprofiel en de veiligheidssituatie van de bestuurder(s) van een onderneming. Middels een matrix wordt inzicht gegeven in te nemen maatregelen bij verschillende dreigingsniveaus.

Voorwaarde voor succesvolle Executive Protection is een eenduidige centrale coördinatie en aansturing. Hierbij kan ons Family Security Office voor u een prima partner zijn.