Verzekeringsfraude

U wilt een onderzoek instellen naar mogelijke verzekeringsfraude

Inmiddels hebben wij al ruim 25 jaar ervaring in het doen van allerlei particuliere recherche- en toedrachtonderzoeken. Ook verzekeringsmaatschappijen mogen wij tot onze vaste opdrachtgevers rekenen. Hiervoor voeren we allerlei verschillende onderzoeken uit, bijvoorbeeld:

  • Onderzoeken in verband met arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
  • Toedrachtonderzoeken in relatie tot schadeverzekeringen
  • Fraudeonderzoeken bij zorgverzekeringen (zowel aan de zorgaanbiederszijde als bij de zorgafnemer)
  • Onderzoeken in verband met vermoedens van hypotheekfraude

Deze onderzoeken vinden plaats met behulp van verschillende onderzoeksmethoden, zoals (camera)observatie, computeronderzoek, interviews en dergelijke. Hierdoor zijn we in staat informatie te verzamelen, waardoor een goed beeld ontstaat van de situatie. Tenslotte zal er, in het kader van hoor en wederhoor, een gesprek plaatsvinden met de betrokkene.

Onze ervaren onderzoekers, opereren landelijk vanuit ons kantoor in Lelystad. Ook zijn wij internationaal inzetbaar.

Wij beschikken over het keurmerk particulier onderzoeksbureau, zodat u verzekerd bent van kwaliteit .