Screening rechtspersonen

Ga ik wel met het juiste bedrijf in zee?

Wanneer u met een bedrijf in zee zal gaan wilt u graag weten hoe het zit met de betrouwbaarheid en integriteit van bedrijven en instellingen. Voor het aangaan van overeenkomsten is het verstandig om de rechtspersonen te toetsen op hun betrouwbaarheid en integriteit.

Als onafhankelijke organisatie, in het bezit van de vereiste deskundigheid en expertise op dit gebied, kunnen wij voor u onderzoek doen naar de betrouwbaarheid en financiële situatie.

Niveaus van screening

Bij het doen van onze screening worden zes niveaus onderscheiden, te weten:

  1. Opvragen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) rechtspersonen;
  2. Uitgebreide deskresearch naar de financiële positie.
  3. Interview met één van de verantwoordelijken binnen het bedrijf, waarbij o.a. aandacht wordt besteed aan de organisatiestructuur, verantwoordelijkheden, financiële situatie en zakelijke relaties;
  4. Referentenonderzoek;
  5. Due Diligence onderzoek door ervaren juristen en/of accountants om juridische, fiscale en/of financiële risico’s in kaart te brengen.
  6. Het inzichtelijk maken van de risico’s van de branche waarin de te onderzoeken rechtspersoon opereert.

Naar aanleiding van het door ons uitgevoerde onderzoek kunnen wij u vertellen hoe betrouwbaar en integer de onderzochte partij is.