Employment screening

Hoe toets ik de betrouwbaarheid van mijn (toekomstig) personeel?

De hedendaagse maatschappij stelt steeds hogere eisen aan de reputatie en integriteit van een onderneming. De mensen binnen een organisatie spelen daarbij een cruciale rol, alleen hoe toetst u de betrouwbaarheid van deze mensen?
Een manier om de betrouwbaarheid van uw personeel te toetsten is door uw (toekomstige) medewerkers een employment screening te laten ondergaan door een daarin gespecialiseerd bureau.

Visie op employment screening

Wij zijn van mening dat (pre-) employment screenings organisaties helpt bij het beheersen van haar continuïteitsrisico’s. En zien screening dan ook als een risico management instrument. Bij de inrichting van het screeningsproces zal dan ook rekening gehouden worden met de specifieke bedrijfsrisico’s van uw organisatie.

Bij de uitvoering van screenings toetsen wij continu of constateringen een risico voor uw organisatie kunnen opleveren. Dit gaat verder dan het valideren van  informatie/documentatie. Wij adviseren u over eventuele risico’s die de aanstelling van een nieuwe medewerker met zich meebrengt.

Online webapplicatie

Wij maken bij het uitvoeren van de screenings gebruik van een online webapplicatie.

Voordelen van de webapplicatie:

  • Online screenings van het gewenste niveau aanvragen
  • Look and feel van uw organisatie
  • Alle screenings kunnen 24/7 live gevolgd worden
  • Op elk gewenst moment inzicht in alle lopende en afgeronde screenings
  • Zeer gebruiksvriendelijk voor gebruikers van elk niveau
  • snel en duidelijk proces
  • U voldoet aan alle Nederlandse wet- en regelgeving.

Maatwerk

Het screenen van uw personeel is maatwerk. Geen een organisatie is gelijk. Daarom hebben wij geen standaard screening maar stemmen wij de screening af op de specifieke eisen die uw organisatie stelt.
Wij komen graag kosteloos bij u langs. Samen met u bespreken we de risico’s van de organisatie en helpen wij u bij het samenstellen van één of meerdere screeningspakketten. Hierbij krijgt u deskundig advies van één van onze specialisten op het gebied van employment screening.
Wilt u meer informatie en/of wenst uw een afspraak, neem dan contact met ons op.

Gegevens bescherming

Als gecertificeerd onderzoeksbureau mag u er op vertrouwen dat de gegevens van de te screenen personen bij ons veilig zijn en dat wij voldoen aan de wet- en regelgeving aangaande privacy.
Door middel van de screening proberen wij inzicht te krijgen in: de identiteit, betrouwbaarheid en integriteit van de betreffende persoon.