Integriteitsmanagement adviezen

Hoe bescherm ik de integriteit van mijn onderneming?

De goede reputatie en integriteit van een onderneming worden als steeds belangrijker ervaren.
Hoe komt u tot integriteitsbeleid binnen uw onderneming? Wij kiezen hierbij voor de aanpak door middel van  Integriteitsmanagement (IM).

Om tot een integraal integriteitsbeleid te komen ondernemen wij de volgende vijf stappen:

1. Workshop

Doel van deze workshop is bewustwording en risicoanalyse. Zaken die daarin zoal aan de orde komen zijn: visie op integriteit, dilemma’s, het benoemen van risico’s en waar willen we op uit komen.

2. Integriteits-audit

Door middel van interviews, een survey en analyse van de bedrijfsdocumenten c.q. processen wordt mede aan de hand van het risicoprofiel een rapportage van de onderzoeksresultaten met concrete aanbevelingen gemaakt.

3. Plannen en maatregelen

Naar aanleiding van het resultaat van de audit: het ontwikkelen van integriteitsbeleid, het maken van een planning en het nemen van maatregelen. Hierbij valt te denken aan:

  • werken aan bewustwording,
  • het opstellen van een gedragscode en klokkenluidersregeling,
  • het invoeren van pre-employmentscreening,
  • het (re)organiseren van de processen rond de aspecten van detectie en controle.

4. Implementatie

Het invoeren en uitrollen van de verschillende te nemen maatregelen. Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, communicatietrajecten en/of trainingen t.b.v. het management en/of alle medewerkers.

Het (opnieuw) inrichten van de organisatie en systemen in relatie tot controle en detectie.

5. Toetsing en borging

Al uw inspanningen zijn tevergeefs als de maatregelen niet nageleefd worden. Daarom is het van essentieel belang integriteitsbeleid op de agenda te houden. Een regelmatige toetsing (zoals een belevingsonderzoek of 0 meting) is dan ook van groot belang.